Hiện đại hoá Ngành Khí tượng thủy văn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập vào đúng thời điểm Nhà nước và xã hội đặt lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV) trước những yêu cầu phục vụ mới, chính xác, chi tiết hơn và cụ thể hơn; đòi hỏi Ngành phải có bước phát triển mạnh mẽ về chất và lượng. Như được tiếp thêm động lực phát triển nhanh của Bộ mới được thành lập, Trung tâm KTTV Quốc gia nhanh chóng bước vào thời kỳ phát triển nhanh, mạnh mẽ và rộng khắp.
22/07/2017
1