Khẳng định vị thế của một tổ chức nghiên cứu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường hàng đầu ở Việt Nam

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) được thành lập năm 2006, là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện nghiên cứu khoa học; cung cấp các dịch vụ công, tư vấn, đào tạo về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trải qua chặng đường 11 năm xây dựng và phát triển, Viện CLCSTN&MT ngày càng được khẳng định là cơ quan tham mưu, đề xuất chiến lược, chính sách quan trọng của Bộ, có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển và lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường.
01/08/2017

Tự hào là cơ quan khoa học dẫn đầu trong nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 15 năm - một chặng đường chưa dài, nhưng bằng nỗ lực phấn đấu vượt bậc của các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu dần khẳng định là cơ quan khoa học dẫn đầu trong nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Hải dương học; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
01/08/2017

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước trong phạm vi cả nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường. Trong gần 10 năm kể từ khi thành lập năm 2008 đến nay, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, ngày càng vững mạnh trong công tác điều tra, đánh giá, quy hoạch, quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
31/07/2017

Trường Đại học TN&MT Hà Nội phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực TN&MT

Ngày 23/8/2010 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1583/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
31/07/2017

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ đo đạc trọng lực hàng không toàn bộ vùng núi Việt Nam

Dữ liệu trọng lực là một trong những số liệu điều tra cơ bản, quan trọng không chỉ của ngành Đo đạc - bản đồ, địa chất – khoáng sản mà còn cho nhiều ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam đã có một hệ thống trọng lực các cấp hạng đầy đủ, hiện đại, đáp ứng các hoạt động nghiên cứu cơ bản về trái đất, hệ thống điểm trọng lực đã phủ kín lãnh thổ và một số đảo. Tuy nhiên số liệu trọng lực chi tiết (trọng lực điểm thường) đến nay mới phủ kín gần 2/3 lãnh thổ đất liền, còn lại hơn 1/3 lãnh thổ đất liền (129.643km2) chưa được đo vẽ bao gồm vùng núi cao và biên giới. Các khu vực này không thể áp dụng phương pháp đo trực tiếp trên mặt đất như đối với vùng đồng bằng, trung du mà phải dung phương pháp đo trọng lực hang không theo như thông lệ quốc tế. Từ năm 2014, Viện khoa học Đo đạc và bản đồ đã có sự chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, công nghệ, con người và các điều kiện khác đảm bảo sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đây cũng là một nhiệm vụ chính của lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ đã đặt ra trong Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020.
25/07/2017

Không ngừng vươn lên, xứng đáng là Tạp chí hàng đầu của Ngành TN&MT

14 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp và ủng hộ có hiệu quả của các cơ quan hữu quan, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, sự cộng tác tích cực của đội ngũ cộng tác viên, cùng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo của các thế hệ Lãnh đạo, biên tập viên, viên chức và người lao động, Tạp chí TN&MT đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ giao. Sau 14 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí TN&MT đã vươn lên xứng đáng là Tạp chí hàng đầu của Ngành TN&MT.
24/07/2017

Nhà xuất bản TN-MT và Bản đồ Việt Nam: Góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 28/01/1995, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành quyết định số 18/QĐ-ĐC về việc thành lập Nhà xuất bản Bản đồ. Ngày 24/05/2010, theo Quyết định số 919/QĐ-BTNMT, Nhà xuất bản Bản đồ được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Với năng lực của mình, hơn 20 năm qua, Nhà xuất bản TNMT và Bản đồ Việt Nam đã làm tốt công tác xuất bản – in – phát hành các loại bản đồ, sách, tài liệu chuyên ngành phục vụ trực tiếp cho 8 lĩnh vực quản lý của Bộ TN&MT, hoàn thành tốt vai trò của một Nhà xuất bản chuyên ngành ngành tài nguyên – môi trường.
24/07/2017

Tổng công ty TN&MT Việt Nam: Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo bước đà vững chắc cho doanh nghiệp trong thời hội nhập

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: Đất đai, bất động sản; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; biển và hải đảo và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
20/07/2017

Trường Đại học TN&MT thành phố Hồ Chí Minh với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực ở phía Nam đất nước

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM là Trường Đại học công lập duy nhất tại phía Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhận định được sự quan tâm của xã hội, sự cần thiết của việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao ngành tài nguyên và môi trường cho đất nước, từ khi lên Trường đại học đến nay (năm 2011), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã đề ra định hướng chiến lược, mục tiêu cụ thể, từng bước nâng cao vai trò và vị thế của một trường đặc thù.
19/07/2017

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản: Nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành địa chất và khoáng sản Việt Nam

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, tiền thân là Đoàn Nghiên cứu địa chất 45, được thành lập ngày 15.5.1965. Đến nay, Viện đã chủ trì và tham gia nhiều chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm, với hơn 300 nhiệm vụ cấp nhà nước và cấp ngành, góp phần quan trọng trong việc làm sáng tỏ lịch sử hình thành và tiến hóa địa chất lãnh thổ, hoạch định phương hướng điều tra địa chất, tìm kiếm đánh giá khoáng sản, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất..., tạo luận cứ khoa học để xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và vùng lãnh thổ.
17/07/2017
<< < 1 2 > >>