10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 3110/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Theo đó, các sự kiện bao gồm:
24/07/2017

10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015

Ngày 28/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký ban hành Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2015. Theo đó các sự kiện bao gồm:
21/07/2017

10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2014

Ngày 27/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký Quyết định công bố 10 sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2014. Theo đó 10 sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
21/07/2017

10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2013

Ngày 30/12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 2685/ QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2013. Đây là những sự kiện được các nhà quản lý, nhà khoa học đánh giá cao và là thành tựu nổi bật trong 8 lĩnh vực hoạt động của ngành trong năm qua.
21/07/2017

10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2012

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa Quyết định công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm 2012.
21/07/2017

10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2011

10 sự kiện nổi bật của ngành năm 2011 như sau:
21/07/2017

10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2010

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2010 như sau
21/07/2017

10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2009

Năm 2009 là năm có nhiều ý nghĩa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình hội nhập và phát triển của ngành tài nguyên và môi trường. Sau đây là 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm qua.
21/07/2017

10 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2008

Năm 2008 khép lại với nhiều biến chuyển trong ngành tài nguyên và môi trường. Năm 2008 ghi nhận những bước tiến mới đã đạt được, những khó khăn, thách thức mà ngành tài nguyên môi trường phải đối mặt. Sau đây là 10 sự kiện nổi bật của ngành năm 2008.
21/07/2017

Các sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2007

Trong năm 2007 có nhiều sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và Môi trường có thể kể đến như sau:
21/07/2017
<< < 1 2 > >>