Cà Mau: 15 năm chặng đường xây dựng và phát triển

Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau không ngừng lớn về số lượng và mạnh về chất lượng từng bước đổi mới nội dung và phương pháp quản lý, biện pháp chỉ đạo, điều hành; tham mưu cho Tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trương ở địa phương. So với nhiều tỉnh ngành khác, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau là ngành còn non trẻ, nhưng những thành quả đem lại trong hơn 15 năm qua có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.
27/07/2017

Lào Cai: Nâng cao hiệu quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn

Cách đây 15 năm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được thành lập với nòng cốt là sở Địa chính trên cơ sở hợp nhất các bộ phận của các sở quản lý liên quan đến tài nguyên và môi trường. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của tỉnh vùng cao biên giới và sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường đã từng bước khắc phục khó khăn, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
20/07/2017

Nam Định: Thành công trong công tác dồn diền đổi thửa và bài học thực tiễn

“Dồn điền đổi thửa” là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp ra đời. Đến nay, tỉnh Nam Định đã xây dựng được 149 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” với diện tích 7.557 ha (trung bình 50,7ha/cánh đồng), trở thành một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới và là một trong 13 tỉnh được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất về thành tích xây dựng nông thôn mới.
20/07/2017

Điện Biên: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

15 năm qua ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã đạt được những thành quả hết sức khả quan, đáng được ghi nhận, góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.
19/07/2017

Bình Định: 15 năm xây dựng và phát triển

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh Bình Định và Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, đã góp phần quan trọng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
19/07/2017

Phú Thọ: Đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ngành tài nguyên và môi trường

Được thành lập theo Quyết định số 4012/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên Nước, tài nguyên Khoáng sản, Môi trường thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và ngành tài nguyên và môi trường.
19/07/2017

Quảng Ninh: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Quảng Ninh mảnh đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, mảnh đất giầu truyền thống cách mạng, với vị trí địa chính trị đắc địa, có đường biên giới trên bộ và trên biển thông thương thuận lợi với nước CHND Trung Hoa; bờ biển trải dài 250 km tạo ra một ngư trường rộng lớn trên 6.000 km2 và một dải đất liền ven biển hơn 6.100 km2. Quảng Ninh có nhiều loại khoáng sản có giá trị công nghiệp, quan trọng nhất là than đá, chiếm trên 90% trữ lượng cả nước; tiếp đến là đá vôi, sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng; các khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, pyrophylit, cát thủy tinh, đá granit, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên…Quảng Ninh có danh thắng Yên Tử - Trung tâm phật giáo Việt Nam, có kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Thế mạnh, tiềm năng tự nhiên và con người xã hội của Quảng Ninh đem đến những cơ hội để phát triển kinh tế bền vững.
19/07/2017

Vĩnh Phúc: Một số thành tựu nổi bật trong 15 năm qua

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh phúc (Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, được thành lập ngày 25/6/2003 trên cơ sở bộ máy của Sở Địa chính và bổ sung thêm các đơn vị: Phòng Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là sở Công thương), Phòng Môi trường thuộc Sở khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong những năm qua với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, Sở đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực quản lý góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh - chính trị và trật tự - an toàn xã hội của địa phương và sự phát triển chung của ngành tài nguyên và môi trường.
19/07/2017

Ninh Thuận: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường

15 năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối với những lĩnh vực quản lý nhạy cảm và phức tạp như quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản … nhưng được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, tương đối toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực công tác, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.
18/07/2017

Lạng Sơn: Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh

Ngành tài nguyên và môi trường Lạng Sơn được hình thành trên cơ sở tổ chức bộ máy của ngành Địa chính và tiếp nhận bàn giao các tổ chức thực hiện chức năng quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường từ các ngành khác sang theo Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ; là ngành thực hiện tham mưu, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, với chức năng, nhiệm vụ có tính chuyên môn và đặc biệt là tính xã hội rất cao; tính chất công việc nhạy cảm và phức tạp, trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích, cuộc sống hàng ngày của người dân và tổ chức. Với bộ máy thống nhất từ tỉnh đến huyện và cán bộ địa chính môi trường, xây dựng cấp xã, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh đã đóng góp nhiều công sức trong sự nghiệp phát triển của tỉnh. Đánh giá về 15 năm xây dựng và phát triển của ngành cùng với bài học kinh nghiệm và phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.
17/07/2017
1 2 3 > >>