Bộ TN&MT trên chặng đường 15 năm phát triển

Ngày 5/8/2002, Bộ TN&MT chính thức thành lập với Nghị quyết 02/2002 của Quốc hội khóa 11. 15 năm qua, ngành TN&MT đã hình thành được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến các địa phương, quản lý 9 lĩnh vực, cơ bản xây dựng được các Luật chuyên ngành và hướng đến hoạt động theo hướng “kiến tạo, liêm chính và hành động”.
07/08/2017

Bộ TN&MT đang cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến

Hiện Bộ TN&MT đang cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. Theo lộ trình đăng ký với Chính phủ, trong năm 2017, Bộ TN&MT sẽ cung cấp thêm 58 dịch vụ công trên mạng.
26/07/2017

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) đã tạo nền móng đầu tiên để hình thành một hệ thống quản trị đất đai minh bạch và hiệu quả tại Việt Nam. Từ những kết quả này, Việt Nam kỳ vọng sẽ dần thiết lập mô hình quản lý đất đai hiện đại trên toàn quốc.
26/07/2017

Quản lý, sử dụng đất – nhìn từ Tổng kiểm kê 2014

Bộ TN&MT vừa công bố kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2014. Từ đây, có thể thấy, tài nguyên đất đai đã được đưa vào sử dụng trở thành nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí đất đai vẫn là vấn đề cần khắc phục.
26/07/2017

Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính - Lộ trình đến 2030

Mục tiêu là đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính và con số này sẽ tăng lên 25% nếu nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tổng kinh phí để thực hiện giảm phát thải là khoảng 21 tỷ USD, trong đó nguồn lực trong nước chỉ đáp ứng khoảng 15%.
26/07/2017

Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Với việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris và phê duyệt Thỏa thuận này vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2016, Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong những quốc gia tiên phong trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu.
26/07/2017

Chương trình hành động của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 – 2020

Để triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Bộ TN&MT đã xây dựng Chương trình hành động hướng đến cải cách, bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
24/07/2017
1