Đảm báo tính khách quan, khoa học của công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản

​Với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam, tài nguyên khoáng sản luôn là nguồn tài sản vô cùng quí giá. Đó là cơ sở để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trong nước cũng như xuất khẩu. Hầu hết nguồn tài nguyên này đều không thể tái tạo. Việc quản lý, khai thác khoáng sản hiệu quả vì thế luôn là mục tiêu hướng tới ngay từ khi chúng ta bắt tay vào công cuộc khai thác các mỏ than đầu tiên sau ngày đất nước độc lập cho tới nay, khi dầu mỏ đang trở thành nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của cả nước.
24/07/2017
1