Chủ động hội nhập, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thứ năm, 22/04/2021 23:38 GMT+7
Trong suốt chặng đường 15 năm phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác hợp tác quốc tế đã luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng, đem lại nhiều đóng góp đáng kể cho việc tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tích cực chuyển dịch theo định hướng chủ động hội nhập quốc tế để góp phần cho công cuộc hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước hiện nay. Hoạt động hợp tác quốc tế đã giúp huy động được khoảng 550 triệu đô-la Mỹ thông qua các dự án viện trợ phát triển chính thức cho các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ quản. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã có quan hệ hợp tác song phương với 77 quốc gia và vùng lãnh thổ qua các khuôn khổ hợp tác được thiết lập chính thức và các hoạt động trao đổi cụ thể, đồng thời đã tham gia và có quan hệ hợp tác trong 103 khuôn khổ hợp tác đa phương khu vực và quốc tế. Đây là kết quả đánh dấu sự trưởng thành của ngành Tài nguyên và Môi trường, thể hiện rõ sự chủ động của ngành trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế.
Xét trên bình diện chung, trong giai đoạn 05 năm đầu (2002-2007), các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai còn mang tính thụ động, chưa xác định rõ được ưu tiên nào của ta phù hợp với sự quan tâm của các nhà tài trợ, đồng thời với việc phát triển mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới còn ở mức độ hạn chế, tính chủ động trong việc tìm nguồn tài trợ quốc tế còn thấp, trông chờ nhiều vào đối tác và sự ưu tiên của các chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế,... Đến giai đoạn tiếp theo (2007-2017), phát huy kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời với những nỗ lực bên trong và sự trợ giúp tích cực của quốc tế có quan tâm đến Việt Nam, các chương trình và dự án hợp tác quốc tế đã được xây dựng và triển khai đồng đều trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
 
Các đại biểu tham dự "Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao giữa Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu và các đối tác phát triển"
 
 
Đạt được nhiều kết quả tích cực
 
Trong thu hút, vận động, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài, trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, bảo vệ môi trường ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư. Với chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và vận động về ngân sách nhà nước nhiều chương trình/dự án cho các hoạt động về tài nguyên môi trường thuộc sự quản lý thực hiện của Bộ, hoặc do Bộ điều phối và tham gia thực hiện một phần, nổi bật hơn cả là các chương trình/dự án hợp tác về môi trường, biến đổi khí hậu và tài nguyên nước.
 
Trong giai đoạn vừa qua, Bộ đã thực hiện 52 chương trình, dự án sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với tổng nguồn tài trợ quốc tế là khoảng 550 triệu đô-la Mỹ USD. Các dự án viện trợ đã góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong điều kiện nguồn vốn trong nước còn hạn chế. Các chương trình, dự án ODA hiện đang tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: môi trường, đất đai, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
 
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký kết hiệp định pháp lý cho 3 dự án
 
 
Về hội nhập quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục đề xuất, thẩm định và trình chủ trương, phê duyệt việc ký kết các điều ước, thỏa thuận song phương và đa phương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ với các đối tác ở cấp Chính phủ và cấp Bộ.
 
Bộ đã đề xuất và thực hiện vai trò cơ quan đầu mối của Chính phủ trong việc xây dựng và thiết lập một số thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam với các Chính phủ Hà Lan và Đan Mạch trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Bộ cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia đàm phán để Việt Nam hoàn tất việc tham gia một loạt các khuôn khổ hợp tác đa phương, như đàm phán tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),… Đối với các lĩnh vực chuyên ngành, Bộ đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và trình phê duyệt để Việt Nam tham gia một số điều ước quốc tế, như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Công ước về Luật sử dụng các dòng nước quốc tế vì mục đích phi giao thông thủy,.... Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt nghĩa vụ và nhiệm vụ của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và khu vực mà Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối. Việc chủ động tham gia các Hội nghị quốc tế quy mô lớn, có tầm quan trọng và sức ảnh hưởng sâu rộng, tích cực tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao của nhiều quốc gia và các đối tác đa phương, tranh thủ sự ủng hộ và phát triển quan hệ hợp tác đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế, khẳng định những nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác hội nhập quốc tế.
 
Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết ở cấp Bộ với các cơ quan đồng nhiệm của các quốc gia khác nhằm thiết lập và thực hiện các hoạt động hợp tác đối tác chính thức. Có thể kể đến một số đối tác như Bộ Môi trường Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào, Bộ Môi trường Hàn Quốc, Bộ Môi trường, Đất đai và Biển Italia Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Ấn Độ, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên bang Nga, Bộ Tài nguyên và Môi trường Bê-la-rút, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ,….
 
Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ cũng đã chủ động đề xuất và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các cơ quan đồng nhiệm của nhiều quốc gia trên thế giới trong tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là trong các lĩnh vực môi trường, quản lý đất đai, địa chất - khoáng sản, biến đổi khí hậu.
 
 
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tiếp khách quốc tế
 
 
Một số bài học kinh nghiệm
 
Chủ động và dự báo đúng các xu thế viện trợ là những yếu tố quan trọng đảm bảo được tính hiệu quả và quyền làm chủ trong việc thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế. Do không hoàn toàn chủ động và không nắm bắt các xu thế viện trợ, nhiều chương trình/dự án được xây dựng và thực hiện theo các ưu tiên và thủ tục do bên ngoài “áp đặt”, dẫn đến tình trạng sử dụng nguồn vốn viện trợ nói chung chưa có hiệu quả cao và đáp ứng không đầy đủ các ưu tiên quốc gia. Tình trạng này hiện đang được khắc phục dần. Một số nguyên tắc chỉ đạo đã được xác định đối với các chương trình/dự án tài trợ là: Chính phủ đặt ra các nhu cầu và ưu tiên; chủ động trong toàn bộ các quy trình từ lúc hình thành chương trình/dự án đến khâu thực hiện; từ chối tiếp nhận nếu thấy không thoả mãn với các ưu tiên quốc gia.
 
Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến thực hiện và sử dụng ODA, đảm bảo sự tham gia rộng rãi của các đối tượng thụ hưởng, hiệu quả và tính bền vững của các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Tinh thần cải cách hành chính công cần được triển khai trong công tác ổn định và phát triển mạng lưới hợp tác quốc tế của Bộ, cụ thể trong các công tác bố trí cán bộ, phân công trách nhiệm và chế độ báo cáo nhằm phát huy được năng lực tiềm tàng của các cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế.
 
Bảo vệ môi trường gắn liền với quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Việc thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường là một cơ hội thuận lợi để thực hiện yêu cầu trên. Trước đây, do cơ cấu quản lý phân tán trong nhiều cơ quan, công tác hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường không được gắn kết với các ngành quản lý và phát triển tài nguyên. Tình trạng này đã làm cho các ưu tiên về bảo vệ môi trường và tài nguyên không nhất quán; làm yếu công tác điều phối dẫn đến thực hiện kém hiệu quả và không tận dụng được các mặt mạnh, các ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí trùng lặp giữa các chương trình/dự án thuộc quyền quản lý của các Bộ, ngành khác nhau.
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
 
Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước và phân cấp công tác hợp tác quốc tế là yếu tố quan trọng: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang thực hiện chủ trương đổi mới công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chủ trương này đang được hiện thực hoá thông qua việc ban hành quy chế phân cấp đoàn ra và đoàn vào; quy định xét duyệt và quản lý các chương trình/dự án ODA; việc xây dựng quy chế quản lý, tham gia thực hiện các điều ước quốc tế,... Tuy nhiên, quá trình này cần được tiếp tục thực hiện theo chiều sâu nhằm tối đa hoá quyền làm chủ của các cơ quan đàm phán và tiếp nhận thực hiện viện trợ.
 
Áp dụng mạnh phương thức quốc gia điều hành trong quản lý và thực hiện các dự án viện trợ. Các bài học hoặc kinh nghiệm quốc gia điều hành các chương trình/dự án viện trợ vẫn chưa được đúc kết và nhân rộng, cũng như chưa được thể chế hoá thành chủ trương để thực hiện có hiệu quả các dự án liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
 
Các dự án thành công là các dự án phát huy được quyền làm chủ của những cơ quan thực hiện dự án trong nước (các dự án được thực hiện theo phương thức quốc gia điều hành). Trong thời gian qua, không ít các chương trình/dự án viện trợ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (các dự án thực hiện theo phương thức Quốc tế điều hành) đã không phát huy được quyền làm chủ của các bên tham gia dự án. Điều này đã dẫn đến tình trạng ‘bỏ mặc’ việc thực hiện dự án cho các cơ quan tư vấn nước ngoài; khoán trắng cho chuyên gia tư vấn trong nước; áp đặt từ trên xuống theo kiểu “xin - cho” làm cho các địa phương/đơn vị thực hiện các chương trình/dự án viện trợ không có cơ hội tham gia thiết kế, thương lượng và thực hiện các thoả thuận với các cơ quan hỗ trợ quốc tế. Quốc gia điều hành là phương thức tốt nhất để nâng cao quyền làm chủ hay nội lực của các đơn vị, vừa học vừa làm trong quản lý dự án, nâng cao hiệu quả thực hiện dự án, và tăng tỷ lệ kinh phí dự án sử dụng trong nước cao hơn so với tỷ lệ kinh phí dành cho tư vấn quốc tế.
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp ông Gunther Adler, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân CHLB Đức
 
 
Định hướng về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong thời gian tới
 
Mặc dù công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thời gian qua đã đạt được các kết quả rất tích cực, góp phần đáng kể cho sự phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng và của đất nước nói chung, tuy nhiên, việc hợp tác quốc tế chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của các nhà tài trợ, việc hợp tác và hội nhập thường xuất phát từ yêu cầu của bên đối tác, tính phù hợp với các chính sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam còn bị hạn chế.
 
Để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thời gian tới cần được tăng cường mạnh mẽ với một số định hướng sau:
 
Vận động, thu hút và tìm kiếm nguồn hỗ trợ nước ngoài phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của ngành
 
Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực đa ngành, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực quản lý khác, do vậy, để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời định hướng toàn diện, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và ổn định của hệ thống pháp luật tài nguyên và môi trường thì việc hoàn thiện hệ thống chính sách và các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường ngày càng hiệu quả, phục vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây sẽ là tiền đề quan trọng cho việc hình thành một chu trình quản lý, điều hành thông suốt, nhanh nhạy và hiệu quả của quản lý nhà nước từ khâu hoạch định chính sách, xây dựng, ban hành thể chế đến tổ chức thực hiện pháp luật. Để có thể làm được việc này, công tác vận động, thu hút và tìm kiếm nguồn hỗ trợ nước ngoài phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của ngành cần tập trung vào các nội dung sau: Tiếp tục tìm kiếm nguồn đầu tư phục vụ tăng cường năng lực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên quy mô toàn quốc; Vận động, thu hút và tìm kiếm nguồn tài trợ nước ngoài hỗ trợ cho việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn thực hành về bảo vệ môi trường, đề xuất xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn về môi trường trên cơ sở tham khảo hệ thống của các nước tiên tiến khu vực và trên thế giới.
 

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Diễn đàn Tăng trưởng Xanh toàn cầu (3GF) ngày 09/11/2015

 

Tiếp tục mở rộng hợp tác, thu hút hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của các đối tác song phương và các tổ chức quốc tế
 
Duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống với các đối tác song phương chính như Ấn Độ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Ôx-trây-lia, Pháp, Phần Lan, Trung Quốc, Ý,... Đẩy mạnh việc đề xuất các hoạt động để thu hút nguồn lực hỗ trợ phát triển từ các cơ chế tài chính quốc tế cho các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, như Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Quỹ Thích ứng (AF), Quỹ ASEAN với các đối tác song phương,... Tăng cường hợp tác để thu hút hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Uỷ ban sông Mê Công quốc tế (MRC), Uỷ ban Quốc gia Chương trình khoa học địa chất quốc tế (IGCP), Uỷ ban Điều phối Chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam châu Á (CCOP), Uỷ ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Chương trình Viện trợ Xanh (GAP), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), Quỹ Bảo vệ động vật hoang dã (WWF), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Mạng lưới khí hậu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APCN), Uỷ ban Bão (TC), Trung tâm Phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC), Mạng lưới châu Á - Thái Bình Dương (APN), Chương trình Đối tác về quản lý môi trường cho các vùng biển Đông Á (PEMSEA), Tổ chức Điều phối các quốc gia biển Đông Á (COBSEA), Cơ quan Quyền lực quốc tế về đáy đại dương (ISA),... 
 
Tham gia xây dựng, quản lý và thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 
Tham gia thực hiện các điều ước quốc tế không chỉ thể hiện trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của quốc gia thành viên mà còn thể hiện sự chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trước mắt, tiếp tục làm tốt vai trò đầu mối quốc gia quản lý, thực hiện Công ước Đa dạng sinh học, Nghị định thư Catagena về an toàn sinh học, Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen, Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước, Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN và Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô dôn và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn, Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện các điều ước quôc tế và thỏa thuận quốc tế mới với các đối tác song phương và đa phương về tài nguyên và môi trường như Mục tiêu phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Tăng trưởng xanh, Thỏa thuận về an toàn sinh học, Thỏa thuận đối tác bảo tồn chim di cư tuyến Úc - Đông Á,...
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường cho ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc UNDP tại Việt Nam
 
Tăng cường nguồn nhân lực thực hiện công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của ngành tài nguyên và môi trường
 
Rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực hiện có, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực vững vàng về chính trị, năng lực chuyên môn và ngoại ngữ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cần phải tăng cường đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác hợp tác quốc tế. Kế hoạch đào tạo đặc biệt chú trọng đến những cán bộ trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác song phương và đa phương, cán bộ thanh tra giám sát và cán bộ chuyên trách công tác luật pháp quốc tế.
 
Các ưu tiên về tăng cường và phát triển nguồn nhân lực bao gồm: Đào tạo tăng cường năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong các lĩnh vực quản lý của Bộ; Đào tạo tăng cường năng lực hợp tác quốc tế trong việc đề xuất, thiết lập và thực hiện các hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế; Đào tạo tăng cường năng lực hội nhập quốc tế trong việc tham gia và giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu và phát triển bền vững trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu hội nhập quốc tế của ngành; Đào tạo, cử cán bộ tham gia các tổ chức quốc tế; tích cực tham gia các diễn đàn, chủ động đề xuất sáng kiến, mạnh dạn nhận vai trò chủ trì.

 

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img