Nâng cao vị thế và vai trò của hệ thống văn phòng trong quá trình phát triển lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường

Thứ sáu, 23/04/2021 01:03 GMT+7
Mục tiêu chung của công tác văn phòng là phục vụ có hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị, trực tiếp là phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; là cầu nối giữa các tổ chức trong và ngoài cơ quan, đơn vị, có thể khái quát là "chấn chỉnh kỷ luật hành chính, lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Bộ; bảo đảm hiện đại hoá nền hành chính, cụ thể chương trình hoá công tác, chính quy hoá công vụ, hiện đại hoá thông tin, dân chủ hoá cơ quan". Vì vậy, trong 15 năm qua, công tác văn phòng có nhiều nỗ lực đổi mới, kiện toàn và đóng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Bộ và của ngành.

 

Ngay sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập, cùng với việc xây dựng, kiện toàn và ổn định tổ chức các đơn vị trực thuộc Bộ, hệ thống các đơn vị làm công tác văn phòng cũng đã được hình thành ở hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ. Bên cạnh Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục, Trung tâm, Viện, Trường, Doanh nghiệp cũng đã xây dựng và tổ chức các đơn vị chuyên trách công tác văn phòng của đơn vị. Một số đơn vị tuy không thành lập các đơn vị chuyên trách công tác văn phòng nhưng vẫn bố trí cán bộ triển khai công tác văn phòng của đơn vị. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác văn phòng là tham mưu, thông tin, tổng hợp, thực hiện công tác hành chính, trong đó bao gồm cả công tác cải cách thủ tục hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, y tế, bảo đảm an ninh, trật tự, dân quân tự vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống bão lụt, văn hoá công sở…

 

 Bộ trưởng Mai Ái Trực chủ trì Giao lưu trực tuyến Ngành tài nguyên và môi trường năm 2006

 

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo đơn vị

Trong 15 năm qua, mạng lưới các đơn vị làm công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp  ở tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ được hình thành và hoạt động ngày càng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, giúp cho Văn phòng Bộ nhanh chóng có được thông tin chính xác để trình Bộ trưởng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, của cử tri trong cả nước về các lĩnh vực hoạt động của Bộ; chuẩn bị tài liệu để Lãnh đạo Bộ tham dự các Hội nghị và Bộ trưởng dự phiên họp thường kỳ, đột xuất của Chính phủ; làm việc với các Bộ, ngành và công tác tại các địa phương trong cả nước; phục vụ giao ban tuần, tháng, quý, năm của Bộ; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, của Lãnh đạo Chính phủ; cung cấp thông tin cho các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, cho người dân hoặc các cơ quan truyền thông, báo chí về các hoạt động của Bộ. Mạng lưới các đơn vị làm công tác văn phòng đã chuẩn bị hàng ngàn báo cáo, văn bản chỉ đạo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện tốt công tác thư ký, giúp việc cho Lãnh đạo Bộ; xây dựng và ban hành kịp thời hàng ngàn thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ và với các cơ quan bên ngoài Bộ; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng và trình ban hành Quy chế làm việc của Bộ; tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị ban hàng Quy chế làm việc của các đơn vị. Hàng năm, phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh, thành phố tổ chức thành công buổi giao lưu trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường cải cách hành chính và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường thông tin về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, từ tháng 7/20114, Cổng thông tin điện tử Bộ chính thức đi vào hoạt động, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ và sự chỉ đạo tích cực của các thành viên Ban biên tập (đồng thời là Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ), Cổng Thông tin điện tử Bộ đã liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tính thời sự của thông tin, dữ liệu; đặc biệt đã tập trung tăng cường thông tin tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; kịp thời đăng tải thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ mới được ban hành. Đặc biệt, Trang tin Bộ trưởng mới và các chuyên trang tuyên truyền các sự kiện của Bộ được dư luận đánh giá cao,… Các chuyên trang tuyên truyền đã kịp thời đưa được nhiều thông tin, phản ánh được các hoạt động, sự kiện lớn của Bộ và ngành TN&MT. Hàng năm, tổng hợp, biên tập và đăng tải hơn 1.500 tin, bài phản ánh thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; thông tin về các cuộc họp, các hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Bộ và Lãnh đạo Bộ; phối hợp với Báo TN&MT đăng tải kịp thời hơn 1.500 tin, bài phản ánh hoạt động TN&MT tại các Bộ, ngành và địa phương và gần 1.600 tin, bài trên trang web tiếng Anh; các video clip, inforgraphic phản ánh các sự kiện nổi bật của ngành và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

 

 Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cùng các Thứ trưởng chủ trì Giao lưu trực tuyến giữa Ngành Tài nguyên và Môi trường với Người dân và doanh nghiệp năm 2008

 

Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác văn thư - lưu trữ; triển khai việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Trong 15 năm qua, hệ thống văn phòng tiếp tục được đổi mới, hiện đại hóa từng bước công tác văn thư - lưu trữ, rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản; giảm thiểu tình trạng xử lý văn bản chậm của đơn vị và của Bộ; đẩy nhanh quá trình xử lý văn bản trình ký, thực hiện việc gửi các văn bản trình Lãnh đạo Bộ qua e-mail để sửa nhanh các lỗi văn bản; chất lượng công tác tiếp nhận văn bản đến, trình dự thảo văn bản phát hành cũng được tăng cường; công tác văn thư - lưu trữ, bảo mật được các đơn vị và văn phòng các đơn vị quan tâm hơn, phục vụ kịp thời, nhanh chóng, an toàn cho sự chỉ đạo, điều hành.

 

Kể từ khi thành lập Bộ đến nay, tính đến tháng 6 năm 2017, Bộ đã tiếp nhận trên 250.000 văn bản; phát hành trên 120.000 văn bản; phân loại và xử lý trên 15.000 lượt đơn thư gửi tới Bộ. Hiện nay, 100% văn bản đi - đến tại Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường được quản lý bằng phần mềm lưu giữ trong cơ sở dữ liệu và hoạt động được trên mạng internet, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, khai thác, sử dụng. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc triển khai việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Bộ, Văn phòng Bộ đã tích cực phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ đáp ứng được nhu cầu về quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Từ ngày 01/9/2016 đến nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) qua mạng thông tin điện tử ; nhờ đó, rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản, tăng cường cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.  Công tác lưu trữ có những chuyển biến tích cực; việc bảo quản an toàn tài liệu; chỉnh lý, sắp xếp định kỳ kho lưu trữ; xây dựng kế hoạch tiếp nhận và đôn đốc các đơn vị thu nộp tài liệu được thực hiện bài bản và khoa học. Toàn bộ tài liệu, văn bản đến và đi của Bộ từ năm 2003 đến nay được quét để lưu trữ, quản lý phục vụ việc tra cứu, sử dụng.

 

 Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trả lời trực tuyến tại "Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời"

 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường

Đối với ngành tài nguyên và môi trường, một trong những ngành tập trung nhiều thủ tục hành chính phức tạp, bức xúc và liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, việc cải cách hành chính nói chung và thực hiện cải cách thủ tục hành chính - triển khai Đề án 30 đã đạt được những kết quả quan trọng - được Chính phủ đánh giá là một trong những bộ đạt thành tích tiêu biểu trong triển khai Đề án 30. Ngày 12/8/2009, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và môi trường gồm 212 thủ tục hành chính, chủ  yếu tập trung vào các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới đại bộ phận người dân và doanh nghiệp như: đất đai, môi trường, địa chất - khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc - bản đồ, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; trong đó có tới gần 70% số thủ tục hành chính được thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương. Việc công bố Bộ thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường thể hiện tính công khai, minh bạch của các thủ tục hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu và các quyền chính đáng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là quyền được tiếp cận thông tin về các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức và giảm thiểu các chi phí xã hội. Hiện nay, Bộ đã công bố 238 thủ tục hành chính (được thực hiện tại tất cả 4 cấp chính quyền (trung ương, tỉnh, huyện, xã) và khu công nghiệp, khu chế xuất), trong đó có 109 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng chủ trì Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016

 

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ (Văn phòng một cửa); Bộ đã triển khai và áp dụng hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử để tiến tới liên thông trong công tác tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại các đơn vị chuyên môn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Từ 01/01/2015 đến nay, Văn phòng một cửa trực tiếp nhận trên 3.200 hồ sơ trên tổng số 4.200 hồ sơ được gửi đến Bộ. Văn phòng một cửa đã giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, từng bước hướng tới mục tiêu tăng dần sự hài lòng của tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia Triển lãm Thành tựu kinh tế  - xã hội 60 năm (tháng 8/2005)

 

Bảo đảm công tác lễ tân, khánh tiết và điều kiện làm việc tại Trụ sở của Bộ

Từ tháng 5 năm 2012, Trụ sở mới của Bộ được chính thức đi vào vận hành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng hiệu quả nhu cầu làm việc của hơn 1000 cán bộ công chức. Tòa nhà được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin hiện đại, đồng bộ và thống nhất để phục vụ hoạt động hàng ngày của Trụ sở Bộ cũng như xây dựng hệ thống điều hành trợ giúp cho công tác điều hành của Lãnh đạo Bộ trong công tác và xử lý các vấn đề, các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.  Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Trụ sở mới bao gồm hệ thống cáp truyền dẫn, hệ thống máy chủ, hệ thống giám sát tòa nhà bằng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu được xây dựng hiện đại; mạng nội bộ (LAN), mạng không dây (wifi) của toàn bộ tòa nhà tại trụ sở cung cấp dịch vụ cho các đơn vị làm việc trong tòa nhà với khoảng trên 1.000 CBCC (tổng số nút mạng khoảng gần 3000 nút mạng và điện thoại); sử dụng để truyền nhận dữ liệu và ứng dụng hội nghị truyền hình; hệ thống thông tin liên lạc (Điện thoại) sử dụng tổng đài điện thoại với 4 kênh E1 (120 số vào) cung cấp dịch vụ thoại thông thường và điện thoại internet cho cả tòa nhà. Cùng với đó, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị phục vụ hàng chục nghìn cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Bộ theo hướng tăng cường hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm lễ tân, khánh tiết và đón tiếp chu đáo hàng trăm đoàn khách quốc tế, các Bộ, ngành và địa phương đến làm việc tại Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; bố trí xe phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ kịp thời, an toàn. Công tác kế hoạch và chi tiêu tài chính tại Văn phòng Bộ và Văn phòng các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm minh bạch, theo quy định. Ngoài các nhiệm vụ kể trên, các văn phòng còn thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như dân quân tự vệ, an ninh, quốc phòng; thực hiện đóng bảo hiểm và khám định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2015

 

Văn phòng Bộ vinh dự đón nhận Cờ thi đua Chính phủ năm 2013

 

Trước những đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 15 năm qua, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích đã đạt được và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương lao động Hạng hai (năm 2013), 02 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2010 và 2013), cùng nhiều năm liền nhận được Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường…

 

Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của hệ thống Văn phòng các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img