Điều tra, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển bền vững

Thứ sáu, 23/04/2021 06:54 GMT+7
Ngày 05/8/2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức được thành lập. Sau đó, ngày 11/11/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Theo đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (nay là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) là tổ chức trực thuộc giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Ngày 27/12/2002, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã chính thức bàn giao nguyên trạng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau 15 năm hoạt động trong cơ cấu của Bộ, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Bộ, phát huy truyền thống lịch sử của hơn 50 năm trước đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan thành tựu nổi bật trong công tác điều tra cơ bản địa chất, tháng 9/2015

 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực địa chất và khoáng sản cơ bản đã hoàn thiện

 

Nhận thức rõ vai trò một trong những lĩnh vực quản lý của Bộ, có tác động lớn tới người dân, doanh nghiệp và xã hội, thời gian qua Tổng cục đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng để hoàn thiện cơ chế, chính sách lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Sau 15 năm, Tổng cục đã chủ trì xây dựng để Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 02 Luật, trình Chính phủ ban hành 10 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ 04 Chỉ thị, 04 Quyết định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực địa chất và khoáng sản; xây dựng và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền 23 Thông tư (gồm: 05 Thông tư quy định quản lý, 18 Thông tư ban hành 18 quy chuẩn kỹ thuật), 88 Tiêu chuẩn Việt Nam cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xây dựng và trình Bộ ban hành 20 Thông tư quy định và hướng dẫn Luật khoáng sản, các Nghị định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; tham gia cùng với các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định, trình Bộ ban hành 15 Thông tư liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản; tham gia cùng với các Bộ có liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính) trình Bộ ban hành 06 Thông tư liên tịch trong quản lý khoáng sản. Với kết quả trên, có thể khẳng định sau 15 năm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản; quản lý hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến nay cơ bản đã hoàn thiện.

 

Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đạt kết quả đáng kể

 

Phát huy truyền thống của ngành Địa chất, từ năm 2002 đến nay, Tổng cục đã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Theo đó, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (trước đây) đã lập để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” tại Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007. Sau khi Luật khoáng sản năm 2010 có hiệu lực, Tổng cục đã rà soát, lập “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 (Quy hoạch 1388).

 

 

Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Liên Đoàn, 2004

 

Triển khai các Quy hoạch nêu trên, từ năm 2003 đến nay Tổng cục đã và đang thực hiện đo vẽ 35 nhóm tờ lập bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:50.000, trong đó đã hoàn thành 28 nhóm tờ; thực hiện 50 đề án đánh giá khoáng sản (bao gồm cả 04 đề án Chính phủ), trong đó có 38 đề án đã hoàn thành. Ngoài ra, Tổng cục đã hoàn thành nhiều đề án nghiên cứu về địa vật lý; môi trường đô thị; thành lập các loại bản đồ tổng hợp và tai biến, môi trường, địa nhiệt, nước nóng - nước khoáng, bản đồ tài nguyên khoáng sản trên địa bản 57 tỉnh cả nước.

 

Kết quả đạt được, đó là: đã hoàn thành trên 60.000 km2 lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, ngoài những phát hiện về địa chất có giá trị khoa học, đã phát hiện hàng trăm điểm khoáng sản các loại có giá trị, tạo tiền đề cho việc đánh giá, thăm dò khoáng sản, đồng thời khoanh định được các cấu trúc có tiền đề, dấu hiệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, phát hiện các mỏ mới. Công tác điều tra, đánh giá khoáng sản đã phát hiện và xác định tài nguyên của hàng trăm khu mỏ khoáng sản có quy mô về tài nguyên, trữ lượng khác nhau của hàng chục loại khoáng sản. Một số loại khoáng sản có giá trị mới được phát hiện như: các mỏ titan sa khoáng ven biển từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là quặng titan - zircon sa khoáng trong tầng cát đỏ phân bố ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu đạt trên 550 triệu tấn tinh quặng; phát hiện mới và chính xác hóa tổng tài nguyên quặng bauxit miền Nam Việt Nam là trên 9,5 tỷ tấn quặng nguyên khai. Ngoài các phát hiện mỏ mới đã được đưa vào thăm dò khai thác như: mỏ đồng Tả Phời, Lào Cai; các mỏ magnezit Kong Queng, Gia Lai; sắt, đồng, mangan; chì - kẽm ở Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ; thiếc, wolfram ở Trung Trung Bộ; quặng kim loại Liti ở Quảng Ngãi; các khoáng chất công nghiệp như kaolin, felspat, đá hoa trắng, cát thủy tinh, dolomit, diatomit… và vật liệu xây dựng đá vôi, đá ốp lát, cát cuội sỏi, sét gạch ngói,…. đã được phát hiện ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Có thể nói, các khoáng sản được phát hiện, đánh giá trong 15 năm trở lại đây đã góp phần xác định nguồn nguyên, nhiên liệu cho các ngành kinh tế, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và dự trữ lâu dài một số loại khoáng sản. Công tác điều tra tai biến địa chất, môi trường địa chất (phóng xạ, độc hại,…) cũng đã được thực hiện. Theo đó, đã khoanh định và cảnh báo nhiều khu vực tai biến địa chất nguy hiểm (trượt lở, lũ ống, lũ quét, xói lở bờ sông,…) ở Hà Tĩnh, Nghệ An; các khu vực sụt lún karst ở Quảng Trị, Thanh Hóa, Bắc Kạn; khoanh định các khu vực có khả năng ô nhiễm môi trường phóng xạ ở Lai Châu, Phú Thọ,…

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra thực địa Đề án điều tra, đánh giá titan-zircon trong tầng cát đỏ tại Bình Thuận 2010

 

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ngày càng hiệu quả

 

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản như đã nêu trên, thời gian qua, Tổng cục đã giúp để Ban cán sự Đảng Bộ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 25 tháng 4 năm 2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2011 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW nêu trên. Đặc biệt, thực hiện Luật khoáng sản năm 2010 lần đầu tiên, Tổng cục đã xây dựng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2427/QĐ-TTG ngày 22 tháng 12 năm 2011 làm cơ sở định hướng cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản. Với sự cố gắng vượt qua khó khăn của Tổng cục suốt 15 năm qua đã góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt kết quả đáng kể với hiệu quả ngày càng cao. Thể hiện trên các mặt chính sau đây.

 

Một là, quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản ngày càng chặt chẽ trên cơ sở Chiến lược và quy hoạch khoáng sản, gắn với chế biến sâu khoáng sản

 

Trước năm 2005, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản chỉ căn cứ vào các dự án cụ thể do doanh nghiệp thành lập. Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản, mới đây là Luật khoáng sản năm 2010, theo sự phân công của Chính phủ các Bộ: Công Thương, Xây dựng đã lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 14 quy hoạch thăm dò, khai thác cả nước (cho 40 loại khoáng sản). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Tổng cục tiếp nhận, thẩm định và trình Bộ cấp phép hoạt động khoáng sản. Theo đó, công tác tiếp nhận, thẩm định ngày càng chặt chẽ, tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch khoáng sản đã duyệt; luôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xác định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và việc cấp phép khai thác khoáng sản luôn gắn với địa chỉ chế biến sâu khoáng sản; gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường trong khai thác và cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Theo thống kê, từ năm 2003 đến nay, Tổng cục đã hoàn thành thẩm định và trình Bộ cấp phép: 731 Giấy phép thăm dò khoáng sản và 482 Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong số các Giấy phép thăm dò đã cấp nêu trên có 229 Giấy phép đã chuyển cấp phép khai thác, hiện có 102 Giấy phép còn hiệu lực và đang hoạt động. Trong số các Giấy phép khai thác đã cấp nêu trên có 71 Giấy phép hết thời hạn hoặc trả lại.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

Hai là, đã thực hiện thành công việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, góp phần đưa quy định mới của Luật khoáng sản năm 2010 vào cuộc sống và là cơ sở làm rõ nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

 

Thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, từ cuối năm 2013, Tổng cục đã khẩn trương triển khai thực hiện và hướng dẫn các địa phương thực hiện. Đến tháng 6 năm 2017, Tổng cục đã thẩm định 604 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Bộ (trong đó có 412 hồ sơ cấp phép trước ngày Luật khoáng sản và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) với tổng số tiền trên 34.000 tỷ đồng, trong đó Bộ đã phê duyệt 493/604 hồ sơ với tổng số tiền trên 30.000 tỷ đồng. Cùng với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của các địa phương, trung bình mỗi năm thu ngân sách từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 4000-5000 tỷ đồng, góp phần đưa quy định mới của pháp luật về khoáng sản đi vào thực tế cuộc sống.

 

Với kết quả tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ nêu trên, cùng với số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã phê duyệt (khoảng 13.000 tỷ đồng), tính giá tại thời điểm năm 2015 thì tổng giá trị trữ lượng các mỏ đã cấp phép trên toàn quốc khoảng 1.700.000 tỷ VNĐ (tương đương gần 75 tỷ USD). Đây là giá trị trữ lượng của khoáng sản chưa khai thác (chưa tính chi phí đầu tư thăm dò, khai thác) nhưng có thể nói đây là một trong những nguồn lực có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn đến năm 2030.

 

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 13 tổ chức tại Hà Nội năm 2011

 

Ba là. Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản ngày càng đạt hiệu quả, góp phần đưa hoạt động khoáng sản vào nền nếp

 

Từ khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoáng sản có nhiều thay đổi. Ban đầu là chuyển chức năng thanh tra chuyên ngành về Thanh tra Bộ (giai đoạn năm 2005 - 2009). Sau khi Luật thanh tra năm 2010 ban hành, đặc biệt, ngày 09 tháng 02 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (trước đây) được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoáng sản. Theo đó, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản (từ tháng 4 năm 2014 là 03 Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc/miền Trung/miền Nam) là cơ quan đầu mối giúp Tổng cục thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoáng sản. Với lực lượng cán bộ chuyên sâu về địa chất, khai thác mỏ, có trình độ, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; mặc dù lực lượng còn khiêm tốn, nhưng nhận được sự chỉ đạo, quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Bộ, công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.

 

Đến nay, toàn bộ các Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ đã được kiểm tra, thanh tra rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý và hướng dẫn cho các đơn vị hoàn thiện; hàng năm, Tổng cục đã thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ với hàng trăm đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn trên 20 tỉnh, thành phố được thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay đã duy trì thanh tra chuyên đề theo từng nhóm, loại khoáng sản (năm 2011 chuyên đề khai thác vật liệu xây dựng; năm 2012 chuyên đề khai thác thiếc; năm 2013 chuyên đề khai thác than, khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt nam; năm 2014 chuyên đề nước khoáng; năm 2015 chuyên đề đá vôi; năm 2016 chuyên đề đá ốp lát và năm 2017 chuyên đề đá vật liệu xây dựng thông thường). Kết quả thanh tra, kiểm tra từ năm 2011 đến nay đã phát hiện hàng trăm hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, đề nghị xử phạt trên 10 tỷ đồng; đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiều giải pháp chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cũng như phát hiện những vấn đề bất cập để hoàn thiện pháp luật về khoáng sản, góp phần đưa hoạt động khoáng sản dần đi vào nền nếp.

 

Thứ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP

 

Có thể nói, sau 15 năm hoạt động trong cơ cấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Tổng cục, kết quả nêu trên là đáng kể và đáng tự hào; đã làm rõ thêm tiềm năng tài nguyên và phát hiện mới nhiều loại khoáng sản, đưa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản hoạt động hiệu quả hơn và ngày được tăng cường, góp phần đưa ngành công nghiệp khai khoáng ngày càng phát triển bền vững. Các thành tích nêu trên của Tổng cục đã góp phần làm dày thêm thành tích chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phát huy kết quả đạt được của 15 năm vừa qua, với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ, sự hợp tác hiệu quả của các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tin tưởng rằng, trong thời gian tới Tổng cục sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa để góp phần đạt các mục tiêu đề ra của Ban cán sự đã và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img