Phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 33 trong công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Thứ sáu, 15/01/2021 18:59 GMT+7
Để chỉ đạo và phối hợp các hoạt động nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hoá học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, ngày 01 tháng 3 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 33/1999/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 33). Ban Chỉ đạo 33 có nhiệm vụ thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp các hoạt động nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 251/2005/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 33. Theo Quyết định này, Trưởng Ban Chỉ đạo 33 là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 33 là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các uỷ viên là đại diện lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Ban Chỉ đạo 33 có Văn phòng giúp việc (Văn phòng Ban Chỉ đạo 33) là đơn vị  trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có con dấu và tài khoản, bao gồm một số cán bộ, chuyên gia thuộc biên chế hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm việc theo chế độ chuyên trách.

 

Trong thời gian vừa qua, Văn phòng Ban chỉ đạo 33 đã tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 33 đạt được các kết quả nổi bật sau đây:

 

Văn phòng Ban chỉ đạo 33 thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo 33 trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/6/2012 (về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020) trong giai đoạn 2012-2015; xây dựng kế hoạch hành động triển khai giai đoạn 2016-2020; tổ chức họp hội đồng tư vấn hỗn hợp Việt Mỹ trao đổi và đề xuất giải pháp xử lý bùn, đất nhiễm dioxin phát sinh ở sân bay Đà Nẵng và xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa; làm tốt vai trò làm đầu mối và tổ chức thực hiện quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học; xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chất độc hóa học; tích cực theo dõi, tổng hợp thông tin liên quan và tham mưu cho Ban chỉ đạo 33 về việc chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế và tổ chức vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ; đẩy mạnh công tác  phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Đề án “Xây dựng khu chứng tích chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý khối lượng đất, trầm tích phát sinh của dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng và kế hoạch xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, xây dựng đề án “Ngân hàng dữ liệu quốc gia phục vụ nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Phòng không -Không quân và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương kiểm tra thực tế Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

 

Bên cạnh đó, Văn phòng đã mở rộng hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ về nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam; tăng cường đội ngũ cộng tác viên để duy trì hoạt động của Tạp chí Độc học, phát hành đúng số lượng, đúng quy định và nội dung chất lượng của các bài viết; thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối điều phối hiệu quả các hoạt động nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam giữa các Bộ, ngành và tổ chức có liên quan, cụ thể là với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Nhóm đối thoại kênh 2...

 

Kết quả hình ảnh cho khắc phục hậu quả dioxin ở việt nam

Hội thảo khoa học "Kết quả nghiên cứu mới về tác hại của chất da cam/dioxin đối với con người và môi trường ở Việt Nam"

 

 Đặc biệt, Văn phòng Ban chỉ đạo 33 còn tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tăng cường hỗ trợ Văn phòng Chương trình và Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ 33/11-15 tổng kết Chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011- 2015. Chương trình KHCN về dioxin đã giải quyết các vấn đề khắc phục tác hại của Dioxin đối với môi trường và con người; công nghệ xử lý đất nhiễm Dioxin phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam; đánh giá sự tồn lưu của Dioxin và sự phát thải Dioxin từ các nguồn khác; phương pháp giải độc nhằm hạn chế bất thường thai sản và dị tật bẩm sinh ở những người bị phơi nhiễm Dioxin…, đưa ra các phương pháp luận, lượng giá có cơ sở khoa học và thực tiễn về thiệt hại môi trường do Dioxin ở Việt Nam.

 

Kết quả hình ảnh cho khắc phục hậu quả dioxin ở việt nam

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2017 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 33

 

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img