15 năm - Dấu ấn một chặng đường phát triển của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Thứ sáu, 23/04/2021 09:49 GMT+7
Đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ, năm 2003, Cục Đo đạc và Bản đồ được tái lập với nòng cốt từ 4 đơn vị: Vụ Đo đạc và Bản đồ - Tổng cục Địa chính, Trung tâm Địa giới quốc gia, Trung tâm Trắc địa bản đồ biển và Trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm. Năm 2008, Cục Đo đạc và Bản đồ được nâng cấp lên Cục loại II và đổi tên thành Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Ngày 04/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam được đổi tên thành Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, tạo bước đột phá mới trong cuộc cách mạng thông tin địa lý và hội nhập quốc tế. Cùng với sự phát triển của đất nước, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã lớn mạnh, phát triển không ngừng về nguồn nhân lực và năng lực công nghệ. Các sản phẩm về lĩnh vực đo đạc và bản đồ đã và đang tiếp tục là cơ sở phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng.

 

Với đội ngũ những người làm công tác quản lý và triển khai hoạt động ban đầu khi mới tái lập năm 2002 chưa đến 200 người; đến nay đã phát triển lên gần 500 người với tỷ lệ cán bộ có trình độ từ đại học chiếm 80% (trong đó có hơn 17% cán bộ có trình độ trên đại học).  

 

Ở mọi vị trí công tác, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, những người làm công tác đo đạc và bản đồ thầm lặng có mặt khắp mọi miền đất nước, từ núi cao, rừng sâu, biên giới đến hải đảo xa xôi, kể cả nhiều nơi chưa từng có dấu chân người; miệt mài lao động, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh để đảm bảo cung cấp, đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.    

 

Sau gần 15 năm hoạt động, lĩnh vực đo đạc và bản đồ đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, cụ thể như sau: 

Xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ

 

Với gần 90 văn bản quy phạm pháp luật được Cục chủ trì xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành; trong đó, đặc biệt là Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành năm 2008, dự án Luật đo đạc và bản đồ đã trình Quốc hội xem xét. Đây là giai đoạn có số lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất được ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ đã bước đầu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước cũng như việc thực thi pháp luật về đo đạc và bản đồ. việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật này đã mang lại những hiệu quả nhất định trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nhiều mục tiêu quan trọng khác. Trong thời gian tới, việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy phù hợp với sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ là nhiệm vụ rất quan trọng để đáp ứng yêu cầu nhu cầu của xã hội trong thời đại công nghiệp và cuộc cách mạng 4.0.

 

Họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ

 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là công cụ giúp công tác quản lý nhà nước của Cục được đầy đủ, thống nhất và hiệu quả từ trung ương đến địa phương và giữa các bộ, ngành, địa phương.

 

Triển khai nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ

 

Hoạt động  đo đạc và bản  đồ cơ bản nhằm cung cấp các số liệu, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia phục vụ triển khai công tác đo đạc và bản đồ trên toàn quốc; xây dựng, quản lý, vận hành công trình hạ tầng đo đạc; thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành, địa phương và cộng đồng.

 

Trong thời gian qua, các sản phẩm đo đạc và bản đồ đã góp phần quan trọng trong điều tra cơ bản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; quản lý và quy hoạch lãnh thổ; giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; dự báo thiên tai, ứng phó với biển đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời nâng cao chất lượng dân trí. Các kết quả đo đạc và bản đồ là nguồn tư liệu quan trọng trong điều tra cơ bản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; quản lý và quy hoạch lãnh thổ; giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp vào việc "phát triển kinh tế xanh". Các kết quả đo đạc và bản đồ là dữ liệu cơ bản giúp cho ngành tài nguyên và môi trường triển khai các dự án quan trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Đặc biệt, các hoạt động đo đạc và bản đồ biên giới đã phục vụ đắc lực cho việc phân định ranh giới quốc gia trên đất liền, trên biển với các nước láng giềng, góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và ổn định chính trị trong khu vực.

 

Lế bàn giao sản phẩm giai đoạn 1 Dự án Khôi phục và Hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campua chia năm 2012

Lễ bàn giao sản phẩm giai đoạn 1 Dự án Khôi phục và Hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia năm 2012

 

Trong 15 năm qua, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức thực hiện và hoàn thành  nhiều dự án, công trình trọng điểm nhằm mục tiêu hoàn thiện hệ thống dữ liệu đo đạc và bản đồ cơ bản phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như nhu cầu của xã hội. Các kết quả đạt được theo dấu mốc thời gian trong giai đoạn này như sau:

 

Năm 2004: Hoàn thành việc thành lập bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 theo Hệ Quy chiếu và Hệ tọa độ VN-2.000 với 574 mảnh phủ trùm toàn quốc; Hoàn thành việc tính toán bình sai và bàn giao mạng lưới địa chính cơ sở với gần 14000 điểm cho UBND các tỉnh, thành phố quản lý và đưa vào sử dụng;

 

Hội nghị bàn giao cơ sở dữ liệu và bản đồ địa hình tại 05 tỉnh Tây Nguyên

 

Năm 2007: Hoàn thành việc thành lập và bàn giao bộ bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000 phủ trùm 29 tỉnh miền núi thuộc 04 dự án Chính phủ và các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi với tổng diện tích khoảng 77.000 km2 cho UBND các tỉnh đưa vào sử dụng để thành lập bản đồ địa chính chi tiết phục vụ việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp;

 

Năm 2008: Hoàn thành Dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia” với 6.929 điểm độ cao. Trong đó có 2.328 điểm độ cao hạng I, hạng II và 4.601 điểm độ cao hạng III;

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Đặng Hùng Võ tại buổi lễ khánh thành điểm gốc độ cao quốc gia

 

Năm 2009-2012: Hoàn thành và bàn giao cho UBND các tỉnh sản phẩm thuộc 05 Dự án Chính phủ về đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực kinh tế trọng điểm (Khu kinh tế Cửa khẩu Bờ Y - tỉnh Kon Tum, Khu kinh tế Hòn La - tỉnh Quảng Bình, Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Nam Phú Yên tỉnh Phú Yên và Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa);

 

Năm 2012: Cơ bản hoàn thành việc thành lập và bàn giao cho UBND các tỉnh, thành phố quản lý và đưa vào khai thác sử dụng sản phẩm của hai Dự án Chính phủ về “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước” (tương đương 7209 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000) và “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 các khu vực đô thị, khu vực công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm” (tương đương 8450 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000).

 

Hoàn thành dự án Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực nhà nước. Sau 10 năm triển khai thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức phê duyệt hoàn thành Dự án. Kết quả của dự án là bộ số liệu trọng lực cơ bản phục vụ cho việc đo trọng lực chi tiết trên đất liền và trên biển Việt Nam. Lần đầu tiên toàn lãnh thổ Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống gồm 11 điểm trọng lực cơ sở; 29 điểm trọng lực hạng I đo bằng phương pháp tuyệt đối với độ chính xác cao; khẳng định khả năng nghiên cứu và làm chủ khoa học và công nghệ về lĩnh vực trắc địa bản đồ của Việt Nam.

 

Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu và Cục trưởng Cục Bản đồ Quốc gia Lào Bouasoth Souvannakoumane ký Biên bản bàn giao và tiếp nhận tài liệu ảnh gốc khu vực Bắc Lào

 

Năm 2013: Hoàn thành công tác tăng dày hệ thống mốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Sau 5 năm triển khai thực hiện, hai bên đã chính thức hoàn thành toàn bộ công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới trên thực địa. Đã xác định và xây dựng 793 vị trí mốc, tương ứng 835 cột mốc, cắm bổ sung hơn 20 cọc dấu. Đến nay, hai nước đã có hệ thống mốc quốc giới hoàn chỉnh, bền vững, hiện đại.

 

Năm 2016: Hoàn thành Bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam - Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Đây là cơ sở vững chắc xây dựng biên giới Việt Nam - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài; đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước; khẳng định mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.

 

Đảm bảo kỹ thuật về đo đạc bản đồ cho công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, phân định ranh giới trên biển và địa giới hành chính các cấp

 

Trong 15 năm qua, công tác biên giới, địa giới và phân giới cắm mốc của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, đóng góp to lớn vào sự ổn định chính trị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, khẳng định chủ quyền của đất nước.

 

Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Sau 9 năm tổ chức triển khai công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa, đã phân giới được 1.449,56 km đường biên giới từ ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc (đỉnh núi Khoan La San) đến giới điểm 62 của đường phân định lãnh hải trong vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc (trong đó có 1.065,62 km đường biên giới trên đất liền, 383,91 km đường biên giới theo sông suối); đã cắm được 1.970 cột mốc, bao gồm 1.627 cột mốc đơn, 232 cột mốc đôi và 111 cột mốc ba. Thành lập bộ bản đồ đường biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ở tỷ lệ 1/50.000 với tổng số 35 mảnh.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

tại Lễ khánh thành cột mốc 460 biên giới Việt – Lào

 

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào: Thực hiện chỉ đạo của hai Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lào về tổ chức thực hiện “Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào”. Sau 7 năm thực hiện, đến nay đã hoàn thành việc xác định vị trí, cắm mốc và hoàn thiện hồ sơ 1.002 cột mốc và cọc dấu biên giới trên toàn tuyến. Thành lập bộ bản đồ đường biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tỷ lệ 1/50.000 với tổng số 63 mảnh.

 

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Campuchia ký ngày 27/12/1985 và Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới 1985, ký ngày 10/10/2005, Cục đã phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia và các bộ, ngành có liên quan xây dựng phương án phân giới, cắm mốc. Hai bên đang tiến hành phân giới, cắm mốc trên thực địa, đến nay đã phân giới được 929/1.137 km đường biên giới trên thực địa đạt khoảng 84%; xây dựng được 312/371 cột mốc chính; xác định vị trí trên thực địa được 907/1530 cột mốc phụ. Theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, Hai bên đang phấn đấu hoàn thành công tác ngoại nghiệp trong năm 2017 để tiến tới xây dựng Nghị định thư biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia để thống nhất quản lý biên giới lãnh thổ.

 

Biên giới trên biển: Cục đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện khảo sát đo đạc thành lập bản đồ xác định tọa độ điểm cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ, khảo sát chung khu vực vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc phục vụ cho phân định ranh giới thềm lục địa và hợp tác cùng phát triển khu vực của Vịnh Bắc Bộ, triển khai xây dựng các điểm mốc cơ sở theo đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trên vùng biển Việt Nam.

 

Địa giới hành chính: Từ năm 2012 đến nay, Cục đã phối hợp với Bộ Nội vụ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Dự án “Hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2019.

 

Hợp tác quốc tế về đo đạc và bản đồ

 

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và ông Gábor Fekete, Viện trưởng Viện Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám Hungary

ký kết bản ghi nhớ hợp tác

 

Hội nhập quốc tế về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý luôn được lãnh đạo Cục quan tâm và ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về phương diện song phương và đa phương. Quan hệ hợp tác về đo đạc và bản đồ với các quốc gia cũng luôn được duy trì ngày càng mở rộng, phát triển. Bên cạnh việc hợp tác với những quốc gia đã có quan hệ truyền thống trước đây như: Nga, Trung Quốc, Ba Lan, Thụy Điển, Lào, Campuchia, Cục đã chủ động thiết lập hợp tác với nhiều quốc gia khác như: Nauy, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Ba Lan, Hungary, Pháp, Trung Quốc, Malaixia, Lào, Campuchia... Đến nay các bên đã cùng nhau trao đổi, giúp đỡ nhau trong đào tạo nhân lực, học hỏi kinh nghiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của quốc gia và quốc tế; hợp tác về khoa học công nghệ, xây dựng chính sách, đào tạo, hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án về đo đạc và bản đồ có hiệu quả.

 

Cục trưởng Cục Đo Đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu và Phó Viện trưởng Viện Thông tin không gian Địa lý Nhật Bản, Masaki Murakami trao biên bản ghi nhớ hợp tác về đo đạc và bản đồ

 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tham gia vào hoạt động của Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc về địa danh (UNGEGN), Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc về quản lý không gian địa lý toàn cầu (UNGGIM), Liên đoàn các nhà đo đạc thế giới (FIG)... Đồng thời, tham gia các tổ chức của khu vực ASEAN. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện Thỏa thuận khung thừa nhận lẫn nhau về trình độ đo đạc giữa các nước ASEAN.

 

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đo đạc và bản đồ

 

Là một ngành khoa học cơ bản, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ luôn được quan tâm đặc biệt đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ, tiềm lực khoa học công nghệ của ngành đo đạc và bản đồ. Nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao, đã được đưa vào áp dụng tạo ra bước đột phá trong công nghệ đo đạc và bản đồ trong thời gian vừa qua.

 

Từ 2002 đến nay, Cục đã triển khai thực hiện 50 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm (trong đó có 25 đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ). Các nội dung nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, hiện đại nhằm năng cao độ chính xác dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu độ cao và nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu để áp dụng vào công tác thu nhận, xử lý và khai thác dữ liệu đo đạc và bản đồ chiếm phần lớn trong các nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả sản phẩm của Ngành.

 

Lễ Tổng kết hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào ngày 16/3/2015 tại Hà Nội

 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh sự nghiệp đo đạc và bản đồ trong thời kỳ mới

 

Có thể nói, những thành quả đạt được của ngành đo đạc và bản đồ trong những năm qua là sự kết tinh trí tuệ, lòng tận tụy, sự yêu nghề của hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó không thể không nhắc tới đóng góp của nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức; nguyên các Cục trưởng: Nguyễn Đình Khanh, Quốc Hùng, Nguyễn Văn Thân, Nguyễn Văn Sử, Trần Quang, Trần Bạch Giang, Nguyễn Tuấn Hùng… Đó là lớp người đi trước đã có công đặt nền móng xây dựng ngành. Tiếp bước truyền thống cha anh, lớp kế cận và thế hệ trẻ của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hiện nay đang cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đưa ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam trở thành một ngành điều tra cơ bản có trình độ khoa học công nghệ hiện đại, bảo đảm cung cấp hạ tầng thông tin địa lý đầy đủ chính xác kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

 

  Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam vinh dự được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

 

Theo ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, trong giai đoạn tới, ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh sự nghiệp đo đạc và bản đồ trong thời kỳ mới. Trong đó, đầu tiên là tập trung hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và bản đồ mà Chính phủ đã phân công cho Bộ TN&MT chủ trì xây dựng, sớm trình Quốc hội xem xét thông qua. Đồng thời, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, làm căn cứ đổi mới hoạt động đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trong tình hình mới.

 

Thứ hai, phối hợp với các đơn vị có liên quan để rà soát lại Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008; đánh giá đúng mức những nội dung, chương trình trong Chiến lược để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Chiến lược cần xem xét đến những chương trình, nhiệm vụ do Bộ đang và sẽ thực hiện nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong việc đầu tư triển khai các dự án của Ngành theo từng khu vực, có sự liên kết, phối hợp với các lĩnh vực trong Bộ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan. Đồng thời cần tính đến sự phối hợp với các quốc gia trong khu vực để thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Cần chú trọng đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

 

Thứ ba, củng cố và xây dựng nguồn nhân lực đo đạc và bản đồ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ngành; có kế hoạch cụ thể trong xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ để tham mưu, định hướng, tổ chức, làm “tổng công trình sư”các nhiệm vụ lớn của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Cùng với đó là tăng cường công tác hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ đo đạc và bản đồ của khu vực và thế giới.

 

Đi đôi với công tác phát triển nguồn nhân lực cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất của công tác xây dựng và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ vào các mục đích của xã hội; đặc biệt, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013

 

Thứ tư, chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu nhận và xử lý thông tin và sử dụng sản phẩm của ngành đo đạc và bản đồ; hiện đại hóa công nghệ; đẩy mạnh việc xã hội hóa, tạo nguồn lực đầu tư, phát triển của xã hội và các nguồn lực hỗ trợ của nước ngoài.

 

Thứ năm, tăng cường nâng cao bản lĩnh chính trị và chuyên môn, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác biên giới và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; phải giữ vững lập trường trong đấu tranh, đàm phán các vấn đề về biên giới, chủ quyền đất nước trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về lịch sử, chuyên môn và đường lối, quan điểm của Đảng. Việc tham gia vào các tổ chức khu vực và quốc tế là hết sức cần thiết nhằm tạo mối quan hệ, đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Việt Nam, kịp thời phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện sai trái, áp đặt của các thế lực thù địch trên thế giới.

 

Thứ sáu, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan để đảm bảo công tác kỹ thuật phục vụ công tác đàm phán, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Campuchia; chuẩn bị các điều kiện nhân lực, kỹ thuật phục vụ triển khai công tác phân định ranh giới trên biển khu vực vịnh Thái Lan, phân định ranh giới trên biển với các quốc gia trong khu vực, góp phần ổn định tình hình chính trị và tăng cường hợp tác phát triển trong khu vực.

 

 Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và các cá nhân của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

 

Cùng với chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian qua, ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đã lớn mạnh, phát triển không ngừng về nguồn nhân lực và năng lực công nghệ. Các sản phẩm của ngành đã và đang tiếp tục là cơ sở phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng. Công tác đo đạc và bản đồ với truyền thống lâu đời đã để lại nhiều dấu ấn và thành quả quan trọng. Đánh giá và ghi nhận các thành tích Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam nói chung, của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, Đảng và Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân như: Huân chương Độc lập, Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là những phần thưởng và danh hiệu cao quý thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với sự đóng góp, cống hiến to lớn của tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img