Xây dựng, phát triển ngành tài nguyên và môi trường ngày càng chính quy, hiện đại

Thứ năm, 22/04/2021 20:13 GMT+7
Ngày 05/8/2017, trong không khí phấn khởi, tự hào, Bộ Tài nguyên và Môi trường trang trọng tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ (05/8/2002 - 05/8/2017) để ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường, tri ân những đóng góp, khơi dậy lòng tự hào, động viên, khích lệ các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Mai Ái Trực, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2002 - 2007; đồng chí Phạm Khôi Nguyên, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2007 - 2011; đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Trần Thế Ngọc, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; các đồng chí Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ qua các thời kỳ. Tham dự lễ kỷ niệm còn có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi gặp mặt

 

15 năm xây dựng và phát triển

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ôn lại truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, ngày 05/8/2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công nghiệp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ. Qua ba lần kiện toàn tổ chức bộ máy, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý trên 9 lĩnh vực, được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, viễn thám, trong đó nhiều lĩnh vực có tính phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, có tác động lớn đến bảo đảm an ninh, quốc phòng, sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, trong từng giai đoạn, dù khó khăn, thách thức đến đâu, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó, tạo những dấu ấn lớn trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Các mốc son đáng nhớ

Trong giai đoạn định hình 2002-2007: Mặc dù mới thành lập, nhưng được kế thừa truyền thống lâu đời và thành tựu to lớn của các cơ quan tiền thân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhanh chóng ổn định hệ thống tổ chức, từng bước xây dựng thể chế, chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp tiến trình phát triển hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Điều này được đặc biệt thể hiện trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài nguyên nước. Hướng về địa phương, hướng về cơ sở, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp đã trở thành phương châm trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, qua đó từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Trong giai đoạn xác lập vị trí 2007-2011: Trên cơ sở kế thừa nền móng vững chắc về quản lý nhà nước được xây đắp từ giai đoạn trước và không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ngành tài nguyên và môi trường đã xác lập được vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế nước nhà. Với những mũi nhọn mang tính đột phá trong quản lý tài nguyên và môi trường, đặc biệt trong các lĩnh vực: địa chất khoáng sản, quản lý đất đai và tài nguyên nước, ngành đã từng bước nâng cao được giá trị đóng góp, từng bước phát huy được nguồn lực tài nguyên và môi trường để tạo thêm xung lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, bên cạnh việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và bước đầu triển khai hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Trong giai đoạn tăng cường kết nối, quản lý tổng hợp 2011-2016: Đồng thời với việc hoàn thiện thêm một bước về pháp luật, cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường với việc cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Luật chuyên ngành, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, môi trường, quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, công tác chỉ đạo liên ngành và quản lý tổng hợp, sự kết nối hữu cơ của các lĩnh vực quản lý của Bộ ngày càng được củng cố và tăng cường. Điều đó thể hiện qua 02 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

 

 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ TN&MT

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định có được những thành tựu to lớn trong chặng đường 15 năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân. Đồng thời nêu rõ những mốc son, thành tích vẻ vang của Bộ trong chặng đường vừa qua chính là kết quả quá trình lao động đầy tâm huyết, công hiến tận tâm, phấn đấu không biết mệt mỏi của các đồng chí Bộ trưởng tiền nhiệm Mai Ái Trực, Phạm Khôi Nguyên, Nguyễn Minh Quang và quyết tâm không ngừng vượt khó, sáng tạo của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành trên khắp mọi miền Tổ quốc.

“Nhân dịp này, thay mặt thế hệ cán bộ Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong ngành bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí: Mai Ái Trực, Phạm Khôi Nguyên, Nguyễn Minh Quang, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các cơ quan tiền thân của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã từng làm việc trong ngành” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Hôm nay, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường rất vinh dự, tự hào được tiếp bước, kế thừa những thành tựu to lớn do các đồng chí Lãnh đạo Bộ và các thế hệ cán bộ của Bộ trong những giai đoạn trước đã dày công đắp xây, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm to lớn của mình trước Đảng, Chính phủ, nhân dân và các đồng chí Lãnh đạo Bộ và các lớp thế hệ cán bộ đi trước trong việc phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn mới, đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các cơ quan tiền thân của Bộ sẽ luôn đồng hành và tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp tâm huyết cho sự phát triển tiếp theo của Bộ và ngành.

 

Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí của ngành trong nền kinh tế quốc dân

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0, tăng trưởng xanh, phát thải các-bon thấp. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm rõ những thời cơ, thuận lợi mới, và những khó khăn, thách thức đặt ra với Bộ xuất phát từ yêu cầu từ thực tiễn trong nước về giữ gìn bảo vệ tài nguyên và môi trường cho các thế hệ hôm nay và mai sau cũng như những thay đổi về chính sách liên quan đến tài nguyên và môi trường trên phạm vi toàn cầu.

Vì vậy, Bộ trưởng xác định ngay trong giai đoạn 2016 - 2021, nhiệm vụ đặt ra cho ngành tài nguyên và môi trường là về lâu dài, phải tận dụng được thời cơ, chuyển hoá được các thách thức, trở thành động lực cho phát triển bền vững với vai trò kiến tạo, thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát thải các-bon thấp. Theo Bộ trưởng, trước mắt, toàn ngành sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa các lĩnh vực, giải quyết hài hòa giữa quản lý, sử dụng hiệu quả, huy động nguồn lực tài nguyên cho tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ được tài nguyên, môi trường; tạo sức lan toả trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, cũng như toàn xã hội nhằm hướng tới mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững, hạn chế sự thoái hoá, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tăng cường an ninh nguồn nước, gia tăng khả năng thích ứng và sức chống chịu với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong đó, cần tập trung hoàn thiện, xóa bỏ rào cản thể chế; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính để góp thêm xung lực cho phát triển kinh tế-xã hội; tạo nền tảng cho nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường cho phát triển bền vững. 

Để làm được điều đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị toàn ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai với quyết tâm cao một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; đào tạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường cấp cơ sở, nêu cao tinh thần liêm chính, kiến tạo, hành động, gần dân được quán triệt thực hiện nghiêm túc, thể hiện trong việc cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của địa phương, cơ sở, người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Hai là, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách quản lý về tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tiễn trong nước, hài hoà với các quy định quốc tế. Trước mắt tập trung đánh giá một cách khách quan tình hình thi hành để xác định, khắc phục những bất cập, lỗ hổng về chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; đề xuất những chính sách có tính mới, phù hợp với thực tiễn để tạo sự bước đột phá cho phát triển.

Ba là, củng cố, nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt cần nâng cao hiệu quả phối hợp với các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra ở địa phương, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Bốn là, tập trung triển khai quyết liệt để tạo được chuyển biến mạnh mẽ công các cải cách hành chính trong năm 2017 và những năm tiếp theo; đặc biệt là cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và chỉ số cải cách hành chính (PAPI). Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng dịch vụ công của ngành. Công bố công khai thủ tục tại nơi tiếp nhận, thiết lập hệ thống tiếp nhận đánh giá, phản hồi của người dân và doanh nghiệp để đánh giá kết quả cải các thủ tục hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ công giữa các đơn vị.

Năm là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản làm căn cứ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khai thác, sử dụng, bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên của quốc gia. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ điều tra cơ bản, xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách về tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu của ngành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng của công tác quan trắc và dự báo...

Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành trong những năm qua, thế hệ cán bộ hôm nay với khát vọng vươn lên sẽ quy tụ, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí của ngành trong nền kinh tế quốc dân; phát huy mạnh mẽ hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng, phát triển ngành tài nguyên và môi trường ngày càng chính quy, hiện đại; quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của ngành cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc tích cực quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công tác đào tạo, chăm lo nhiều hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần cho các cán bộ công chức, viên chức và người lao động để trong toàn ngành có được đội ngũ cán bộ đủ trí, tài và đức nhằm phụng sự đất nước và ngành tài nguyên và môi trường…

 

Nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực phát biểu 

 

Phát biểu thay mặt lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, đồng chí Mai Ái Trực, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2002 - 2007 đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự, tự hào ôn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Bộ. “Điều ấn tượng nhất, ghi nhớ nhất đối với tôi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong những năm qua đó là sự đoàn kết, đồng lòng cùng nhìn về một hướng của toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành tài nguyên và môi trường, người lao động ngành tài nguyên và môi trường” - đồng chí Mai Ái Trực phát biểu.

Ôn lại những ngày đầu Bộ mới được thành lập, cũng như chia sẻ với các thế hệ cán bộ Lãnh đạo của Bộ và của ngành hôm nay về kinh nghiệm xử lý những vấn đề, thách thức đặt ra đối với ngành, đồng chí Mai Ái Trực mong rằng ngành tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng ngành tài nguyên và môi trường ngày càng vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Đoàn Thanh niên Bộ, đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát biểu những ý kiến tâm huyết nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ.

Tại buổi gặp mặt đã diễn ra lễ trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức tiêu biểu.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Huân chương cho các đồng chí Thứ trưởng

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Huân chương cho tập thể Lãnh đạo Vụ Pháp chế

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân

 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT

cho các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT

 

Lãnh đạo Bộ TN&MT qua các thời kỳ

 

Lãnh đạo Bộ TN&MT các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

 

Một số tiết mục văn nghệ:

 

 

 

 

 

 

Đặc biệt, buổi gặp mặt chào mừng 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường càng trở nên có ý nghĩa hơn khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ ống, lũ quét vừa qua tại một số tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ ngay trước khi diễn ra buổi gặp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ. Điều đó thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, tấm lòng quan tâm, sẻ chia của các cán bộ ngành tài nguyên và môi trường với chính quyền, nhân dân của các địa phương, đặc biệt là tại các huyện Mường La, tỉnh Sơn La và huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái…, chịu thiệt hại nặng nề về người và của do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành - trước hết là những người tham dự buổi gặp mặt tham gia quyên góp, ủng hộ, chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát với đồng bào bị nạn…

 

 

Lãnh đạo Bộ TN&MT tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ quét gây ra tại một số tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ.

 

*Ngay sau khi kết thúc buổi gặp mặt Kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hai đoàn công tác do Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc dẫn đầu đoàn công tác đi các tỉnh Yên Bái và Sơn La để thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bị lũ ống, lũ quét trong những ngày vừa qua.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img