Khẳng định vị thế của một tổ chức nghiên cứu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường hàng đầu ở Việt Nam

Thứ sáu, 23/04/2021 16:49 GMT+7
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) được thành lập năm 2006, là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện nghiên cứu khoa học; cung cấp các dịch vụ công, tư vấn, đào tạo về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trải qua chặng đường 11 năm xây dựng và phát triển, Viện CLCSTN&MT ngày càng được khẳng định là cơ quan tham mưu, đề xuất chiến lược, chính sách quan trọng của Bộ, có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển và lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường.

Những ngày đầu thành lập…

Từ những ngày đầu thành lập, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, song với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm, Viện CLCSTN&MT đã từng bước củng cố, ổn định tổ chức, phát triển vững chắc. Đến nay, Viện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là trong công tác tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế ngành tài nguyên và môi trường. Viện cũng đã bước đầu khẳng định vị thế của một tổ chức nghiên cứu về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường hàng đầu ở Việt Nam, được ghi nhận bởi các đối tác trong và ngoài nước.

 

Về cơ sở vật chất, năm 2006, trụ sở Viện chỉ gồm 02 phòng làm việc thuộc trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường ở Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; sau đó chuyển về Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Diện tích trụ sở Viện lúc đó khá chật hẹp với cơ sở vật chất rất thiếu thốn.  Từ năm 2008, trụ sở Viện chuyển về đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; là một nửa tòa nhà 5 tầng liên cơ với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, với tổng diện tích xây dựng là 1.356 m2. Năm 2013, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện được cấp kinh phí để sửa chữa lại trụ sở, nâng cấp trang thiết bị phục vụ nghiên cứu. Nhờ đó, Viện đã có một hạ tầng vật chất kỹ thuật tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho công việc. Hiện tại, trụ sở của Viện có 20 phòng làm việc, 02 phòng họp nhỏ, 01 hội trường và 01 thư viện.

 

Tuy nhiên, về dài hạn, với tầm nhìn phát triển là một cơ quan nghiên cứu chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường hàng đầu trong cả nước, vươn ra tầm quốc tế, trụ sở hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu. Viện cần có một trụ sở khang trang, hiện đại, có không gian nghiên cứu, làm việc tối ưu để có thể tạo ra các sản phẩm nghiên cứu tốt nhất, đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường.         

 

Tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

Về con người, ban đầu, Viện chỉ có 03 cán bộ được chuyển về từ các đơn vị khác nhau. Đến nay, Viện đã có 85 công chức, viên chức và người lao động, bao gồm 10 tiến sĩ (trong đó có 01 Phó Giáo sư), 35 thạc sĩ, 39 cử nhân. Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ chiếm 53,6%, ngoài ra số người có trình độ ngoại ngữ, tin học khá cao. Với năng lực hiện có, lực lượng nghiên cứu của Viện cần được đào tạo thêm để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học phục vụ việc tham mưu, tư vấn xây dựng chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường. Viện cũng đã và đang tiếp nhận 12 chuyên gia nước ngoài đến từ Ốt-xtrây-li-a, Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức, Hàn Quốc, Hà Lan đến làm việc tại Viện theo các dự án và chương trình tình nguyện viên quốc tế.

 

Sự trưởng thành của Viện là kết quả lao động sáng tạo với tất cả tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm việc tại Viện. Thành quả đạt được của Viện trong suốt thời gian qua cũng là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự hợp tác, giúp đỡ tận tình của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

 

Thành tựu đạt được

Trong 11 năm qua, Viện CLCSTN&MT đã thực hiện tốt vai trò là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ xây dựng, tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 13 văn bản về tài nguyên và môi trường. Trong đó, Nghị quyết 24/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là văn bản tầm chiến lược của Đảng, cung cấp định hướng, chỉ đạo công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2020, tầm nhìn 2030 và Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển đến 2020, tầm nhìn 2030 cũng là những văn bản quan trọng, cung cấp định hướng tổng thể và toàn diện về công tác bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng tài nguyên; là cơ sở để các ngành, các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường nói chung và quản lý tài nguyên biển nói riêng.

 

Viện đã đề xuất và chủ trì thực hiện 34 nhiệm vụ, dự án thuộc sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường; 01 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 34 đề tài KHCN cấp Bộ và 40 đề tài cấp cơ sở. Nhìn chung, các đề tài KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ trong thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: tổng hợp và dự báo về tài nguyên và môi trường (23%); kinh tế tài nguyên và môi trường (23%); quản lý đất đai (23%); bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (17%), các nghiên cứu về quản lý khoáng sản và tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu bước đầu được chú trọng phát triển. Một nội dung nghiên cứu mới đã được Viện đẩy mạnh trong thời gian qua là các vấn đề kinh tế trong quản lý tài nguyên môi trường, điển hình là Đề án kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường đã được Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua.

 

Mặc dù số lượng các đề tài KHCN, các dự án, nhiệm vụ mà Viện đã thực hiện chưa nhiều, chưa phủ đều trên các lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường, tuy nhiên những kết quả đạt được đã cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, góp phần hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Ngoài ra, Viện đã ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác (MOU) với nhiều đối tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với các hoạt động chính gồm: nghiên cứu và thực hiện các dự án; trao đổi chuyên gia; tổ chức hội thảo, đào tạo và xuất bản các ấn phẩm. Có thể kể đến một số MOU nổi bật như: Hợp tác với Viện Hanns Seidel Foundation (HSF), Cộng hòa Liên bang Đức về tăng cường năng lực trong việc xây dựng và thực thi chính sách và pháp luật để quản lý bền vững tài nguyên; Hợp tác với Đại học Griffith, Ốt-xtrây-li-a về phát triển bền vững, kiểm soát ô nhiễm, trong đó nổi bật là đào tạo về chính sách, chiến lược về quản lý chất thải; Hợp tác với Quỹ Châu Á về nghiên cứu, xây dựng cơ chế giải quyết các tranh chấp môi trường thông qua hòa giải; Hợp tác với Viện Nghiên cứu độc lập các vấn đề môi trường (UfU), Cộng hòa Liên bang Đức về quy hoạch sử dụng đất, năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường; Hợp tác với Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES), Nhật Bản về nghiên cứu về biến đổi khí hậu, tài nguyên và dịch vụ hệ sinh thái, quản lý chất thải và 3R.

 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham gia  Dự án Đói nghèo và Môi trường

 

Viện bước đầu triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn về quản lý tài nguyên, môi trường như: kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; đói nghèo và môi trường; lập kế hoạch hành động xanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hải Phòng… Bên cạnh đó, Viện đã thực hiện một số nghiên cứu ở quy mô nhỏ với các tổ chức: JICA, Quỹ Châu Á, HSF, NIES, IGES, WWF, WB, UNEP, KEI...

 

Viện còn huy động, tiếp nhận và tổ chức thực hiện 12 dự án hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường. Có thể kể đến một số hoạt động lớn như: Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức “Diễn đàn hợp tác Á - Âu về tăng trưởng xanh” ASEM tại Hà Nội, tháng 11/2011; Là cơ quan đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm phát triển vùng của Liên hợp quốc (UNCRD) và Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) tổ chức “Diễn đàn khu vực châu Á Thái Bình Dương về Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế chất thải (3R) lần thứ IV” tại Hà Nội, tháng 3/2013...

 

Thời gian qua, Viện đã cử hàng trăm lượt cán bộ đi công tác nước ngoài để tham dự các hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn nhằm học tập, tạo lập và mở rộng quan hệ quốc tế; cử nhiều cán bộ đi học sau đại học, nâng cao trình độ tại Anh, Pháp, Ốt-xtrây-li-a, Hàn Quốc, Niu Di-lân. Hiện đang có 03 cán bộ làm nghiên cứu sinh tại Ốt-xtrây-li-a.

 

Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên được Chi bộ Viện CLCSTN&MT hết sức quan tâm, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, coi trọng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Trong 11 năm qua, Chi bộ đã có sự phát triển mạnh, từ 04 đảng viên lúc ban đầu, đến nay đã tăng lên  thành 29 đảng viên. Chi bộ Viện đã được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và nhiều năm được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiều năm liền.

 

Tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III

 

Các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã và đang góp phần thúc đẩy tập thể Viện ngày một đoàn kết, phát huy được tinh thần trách nhiệm trong công tác, nâng cao chất lượng công việc, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Ghi nhận các thành tích này, Công đoàn Viện đã được Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng danh hiệu Công đoàn vững mạnh các năm 2012, 2013, 2014 và nhiều giấy khen cho các tổ công đoàn. Chi đoàn Viện luôn động viên, khuyến khích các đoàn viên thanh niên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Ghi nhận những nỗ lực của các đoàn viên Chi đoàn Viện, nhiều đoàn viên đã nhận được Giấy khen của Viện trưởng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

Mười một năm xây dựng và phát triển chưa phải là dài, song những thành tựu đạt được sẽ là tiền đề để Viện tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự ủng hộ của các đối tác trong và ngoài nước, đội ngũ cán bộ Viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Hướng tới tương lai

 

Ngày 24/9/2016, Viện CLCSTN&MT đã long trọng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (2006-2016). Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT, Trần Hồng Hà đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quan trọng và gửi gắm cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường những lời tâm huyết:“Công tác nghiên cứu khoa học, kịp thời dự báo, nắm bắt những vấn đề mới để tham mưu, xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên môi trường là rất quan trọng. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cần tiếp tục phát huy truyền thống “đoàn kết, trí tuệ, đổi mới”, kế thừa những thành quả đạt được, nắm bắt thời cơ, nỗ lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách; phấn đấu trở thành Viện nghiên cứu tầm quốc gia, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới.”

 

 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các thế hệ lãnh đạo của Viện CLCS TN&MT

 

Trò chuyện với đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Viện, Bộ trưởng cho rằng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu thiên niên kỷ, chuyển nền kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, từ sử dụng các năng lượng hóa thạch sang sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển cac-bon thấp… với mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế nói chung ngành TN&MT cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo Bộ trưởng, hoạt động của ngành cần đáp ứng được các yêu cầu hội nhập của đất nước đồng thời phải tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng xanh… Đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng rất nặng nề đối với ngành TN&MT. Trong bối cảnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, kịp thời dự báo, nắm bắt những vấn đề mới để tham mưu, xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và môi trường là rất quan trọng.

 

Xác định sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn, Viện trưởng – PGS. TS Nguyễn Thế Chinh khẳng định: “Với các kết quả đã đạt được trong 11 năm phấn đấu của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là tiền đề cho những phát triển vượt bậc của Viện trong những giai đoạn tiếp theo vì sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói chung. Để thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra, Viện đang nhanh chóng hoàn thiện Chiến lược phát triển của Viện đến năm 2025 tầm nhìn 2035. Trong đó, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Tầm nhìn đến năm 2035,Viện CLCSTN&MT không chỉ có đội ngũ chuyên gia giỏi phục vụ tư vấn, xây dựng Chiến lược Chính sách TN&MT hàng đầu trong nước mà còn ngang tầm với các Viện nghiên cứu cùng chức năng của các nước phát triển hàng đầu thế giới hiện nay”.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img