Chương trình hành động của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 – 2020

Thứ tư, 21/04/2021 10:22 GMT+7
Để triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Bộ TN&MT đã xây dựng Chương trình hành động hướng đến cải cách, bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img