Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

Thứ năm, 22/04/2021 19:25 GMT+7
Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) đã tạo nền móng đầu tiên để hình thành một hệ thống quản trị đất đai minh bạch và hiệu quả tại Việt Nam. Từ những kết quả này, Việt Nam kỳ vọng sẽ dần thiết lập mô hình quản lý đất đai hiện đại trên toàn quốc.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img