Bộ TN&MT đang cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến

Thứ tư, 21/04/2021 10:38 GMT+7
Hiện Bộ TN&MT đang cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. Theo lộ trình đăng ký với Chính phủ, trong năm 2017, Bộ TN&MT sẽ cung cấp thêm 58 dịch vụ công trên mạng.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img