Bộ TN&MT trên chặng đường 15 năm phát triển

Thứ sáu, 23/04/2021 21:29 GMT+7
Ngày 5/8/2002, Bộ TN&MT chính thức thành lập với Nghị quyết 02/2002 của Quốc hội khóa 11. 15 năm qua, ngành TN&MT đã hình thành được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến các địa phương, quản lý 9 lĩnh vực, cơ bản xây dựng được các Luật chuyên ngành và hướng đến hoạt động theo hướng “kiến tạo, liêm chính và hành động”.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img