Đảm báo tính khách quan, khoa học của công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản

Thứ sáu, 23/04/2021 09:55 GMT+7
​Với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam, tài nguyên khoáng sản luôn là nguồn tài sản vô cùng quí giá. Đó là cơ sở để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trong nước cũng như xuất khẩu. Hầu hết nguồn tài nguyên này đều không thể tái tạo. Việc quản lý, khai thác khoáng sản hiệu quả vì thế luôn là mục tiêu hướng tới ngay từ khi chúng ta bắt tay vào công cuộc khai thác các mỏ than đầu tiên sau ngày đất nước độc lập cho tới nay, khi dầu mỏ đang trở thành nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của cả nước.

Tham gia vào tiến trình ấy, công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đó không chỉ là cơ sở để cấp phép khai thác mỏ, mà còn là cơ sở để quản lý, quy hoạch, xây dựng chiến lược khai thác tài nguyên một cách hiệu quả.

Nhằm đảm báo tính khách quan, khoa học của công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản, từ năm 1970, Hội đồng Chính phủ đã thành lập Hội đồng Xét duyệt trữ lượng khoáng sản trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Giúp việc cho Hội đồng là Tổ Xét duyệt trữ lượng khoáng sản. Để phù hợp với công tác quản lý Nhà nước và thực tiễn khai thác mỏ từng giai đoạn, trên cơ sở Hội đồng Xét duyệt trữ lượng khoáng sản, ngày 26 tháng 3 năm 1997 Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản (trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường); sau đó, ngày 8 tháng 11 năm 2012 được đổi tên thành Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường). Cơ quan thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng đều là các Bộ, cán bộ lãnh đạo của các bộ kinh tế chủ chốt, các nhà khoa học chuyên sâu có uy tín về các lĩnh vực địa chất, khoáng sản do Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ.

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Văn phòng Hội đồng

 

45 năm qua, dù với tên gọi nào, Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đều không ngừng nỗ lực làm tròn trách nhiệm thẩm định, đánh giá, phê duyệt trữ lượng báo các thăm dò khoáng sản; làm cơ sở cho việc cấp phép khai thác, giúp Chính phủ quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản  phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước.

Đến nay, Hội đồng đã phê duyệt trữ lượng 943 báo cáo thăm dò các mỏ khoáng sản các loại (khoáng sản kim loại, không kim loại, khoáng chất công nghiệp, khoáng sản năng lượng, nước dưới đất và nước khoáng). Nhiều mỏ thuộc các nhóm khoáng sản đã được đưa vào khai thác, chế biến như mỏ dầu Bạch Hổ, Mỏ khí Lan Tây- Lan Đỏ, các mỏ than Quảng Ninh, mỏ apatit Lào Cai, đồng Sinh Quyền, các mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng…đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu để phát triển một số ngành công nghiệp quan trọng trong nước như năng lượng, luyện kim, sản xuất vật liệu xây dựng, phân bón và hoá chất cơ bản và xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ cho ngân sách Nhà nước.

 Hội đồng cũng đã ban hành gần 30 văn bản pháp luật và quy phạm phân cấp trữ lượng khoáng sản; ban hành các quyết định công nhận 214 chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản và các quyết định công nhận 210 báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn.

Với chức năng là cơ quan giúp việc của Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã làm tốt các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, thẩm định và trình Hội đồng xem xét, phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản; nghiên cứu khoa học làm cơ sở xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn thành lập các báo cáo thăm dò khoáng sản cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư; thẩm định và công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và công tác thống kê trữ lượng khoáng sản.

Còn nhớ chặng đường đầu tiên, thời kỳ 1970 - 1986 gắn liền với thời bao cấp với bao khó khăn của nền kinh tế vừa mới thoát khỏi chiến tranh tàn khốc. Đây là thời kỳ công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản được triển khai đối với các loại khoáng sản rắn, nước, dầu khí trên phạm vi toàn quốc. Trong đó tập trung vào việc đánh giá trữ lượng các mỏ than Quảng Ninh, apatit Lào Cai, sắt Trại Cau (Thái Nguyên), các mỏ đất sét, đá… là những khoáng sản được quan tâm thăm dò khai thác để phục vụ trực tiếp, kịp thời cho nhu cầu phát triển năng lượng, sản xuất phân bón, phát triển vật liệu xây dựng. Tập trung chủ yếu vào công tác chuyên môn, các cuộc họp kỹ thuật của tổ luôn là các buổi trao đổi khoa học thực tiễn, thẳng thắn, cởi mở, cùng nhau tìm ra những đánh giá phù hợp, giúp công tác kiểm tra, đánh giá, nhận xét báo cáo thăm dò các mỏ khoáng sản đạt yêu cầu chính xác cao.

Bước sang giai đoạn 1986 - 2002, khép lại thời kỳ bao cấp, chuyển dần sang thời kỳ mở cửa kinh tế thị trường, công tác đầu tư khai thác khoáng sản ngày càng  đa dạng. Cùng với nguồn vốn của Nhà nước, còn có các nguồn vốn từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư khai thác mỏ. Vì thế, Hội đồng và Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản vừa phải thực hiện nhiệm vụ xét duyệt trữ lượng khoáng sản đối với các mỏ được đầu tư từ nguồn ngân sách, trong đó tập trung vào các mỏ than do các đơn vị thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam thăm dò khai thác, sau này mở rộng ra các mỏ khoáng sản khác như các mỏ bauxite Tân Rai, 1 tháng 5 ở Đăk Nông (Tây Nguyên) khi Tổng Công ty Than Việt Nam trở thành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Bên cạnh đó,  Hội đồng còn thực hiện nhiệm vụ đánh giá trữ lượng khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản do các công ty nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện, như việc đánh giá trữ lượng các mỏ puzolan cho Tập đoàn Holcim (Thụy Sĩ) xây dựng Nhà máy Sản xuất xi măng  Hòn Chông (Kiên Giang).

Nhưng dù với cách gọi như thế nào, xét duyệt hay đánh giá trữ lượng, vẫn phải đạt được mục tiêu đánh giá chính xác trữ lượng khoáng sản, để doanh nghiệp đầu tư đúng hướng, Nhà nước quản lý, tận thu được ở mức cao nhất nguồn tài nguyên quốc gia.

 Đặc biệt, ở các mỏ có nhiều loại khoáng sản đi cùng, việc đánh giá lại càng phải thận trọng để bảo vệ được quyền lợi của Nhà nước đối với mỏ. Chẳng hạn, tại mỏ đồng lớn nhất nước là mỏ Sinh Quyền (Lào Cai), có vàng lẫn trong đồng. Khi phê duyệt trữ lượng lần thứ nhất mới chỉ đánh giá trữ lượng đồng, nhưng lần phê duyệt thứ hai đã đánh giá cả trữ lượng vàng lẫn trong quặng đồng. Việc đánh giá trữ lượng vàng lẫn trong quặng đồng cho phép gia tăng giá bán đồng tại mỏ Sinh Quyền, bảo vệ được nguồn lợi chính đáng của quốc gia.

Tương tự như vậy, đối với mỏ Vonfram Núi Pháo ngoài Vonfram còn có nhiều khoáng sản, trong đó có cả vàng. Trải qua nhiều chủ đầu tư, có cả công ty tư vấn nước ngoài đánh giá độc lập, đều phải thừa nhận công tác đánh giá trữ lượng của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản là chuẩn xác. Hay như tại mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) mặc dù đến nay chưa đi vào khai thác, nhưng Tổng Công ty Thép Việt Nam cũng đã từng đầu tư thêm hàng trăm lỗ khoan sau khi đã có đánh giá trữ lượng, vẫn cho kết quả tương tự; hay tại mỏ bauxite Gia Nghĩa, doanh nghiệp đến từ Australia đã đầu tư bổ sung hàng loạt lỗ khoan dày hơn, cũng công nhận  đánh giá của Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với mỏ này là phù hợp.

Theo TS.Trần Ngọc Thái, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường): “Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có vai trò đánh giá chất lượng kết quả báo cáo thăm dò khoáng sản của tất cả các loại khoáng sản rắn trên lãnh thổ Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT. Kết quả đánh giá sẽ xác định được chất lượng, trữ lượng của khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm trong mỏ được thăm dò. Đây là những con số quan trọng, là cơ sở để các đơn vị khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản”.

Giai đoạn từ 2002 đến nay, Văn phòng Hội đồng tiếp tục kiểm tra, thẩm định, đánh giá các báo cáo thăm dò khoáng sản các mỏ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp khai thác mỏ. Đặc biệt trong những năm 2009 - 2014, việc kiểm tra, thẩm định các báo cáo thăm dò khoáng sản luôn ở mức độ cao với số lượng tăng liên tục từ 51 báo cáo năm 2009  lên 58 báo cáo năm 2010 và 65 báo cáo năm 2011. Văn phòng Hội đồng luôn đặt chất lượng thẩm định báo cáo lên hàng đầu, những báo cáo có nhiều thiếu sót đều được các chuyên viên  Văn phòng Hội đồng tận tình hướng dẫn phương pháp chỉnh sửa, bổ sung để đạt chất lượng tốt.

 Thành tích nổi bật nhất trong giai đoạn này là Văn phòng Hội đồng đã đề xuất và được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho nhiệm vụ thực hiện Đề án ‘‘Cập nhật trữ lượng các mỏ đã thăm dò’’. Sau 3 năm thực hiện (từ 2009 - 2012) Văn phòng Hội đồng đã hoàn thành việc rà soát lại toàn bộ trữ lượng các mỏ đã được kiểm kê, thống kế đến năm 2005 và tiến hành chuyển đổi  cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản về cùng một hệ thống theo quy định tại Quyết định số 06 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 7 tháng 6 năm 2006. Đây là Đề án mang ý nghĩa quốc gia, vì lần đầu tiên sau năm 2006, Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu gần như đồng bộ về trữ lượng cho 64 loại khoáng sản trên toàn quốc vừa  phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước lập quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản; vừa tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới về lĩnh vực khoáng sản.

Đây cũng là giai đoạn công tác soạn thảo văn bản pháp luật được đặc biệt coi trọng. Văn phòng Hội đồng đã rà soát lại toàn bộ các văn bản liên quan đến công tác đánh giá trữ lượng; xây dựng hàng loạt văn bản pháp luật phù hợp với thực tiễn quản lý, khai thác khoáng sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Văn bản quan trọng số một chính là Quyết định 06 về phân cấp trữ lượng thay thế cho Quyết định 03 về phân cấp trữ lượng ban hành từ những năm đầu thành lập. Văn phòng đã khẩn trương xây dựng được 10 Thông tư phân cấp trữ lượng đối với các loại khoáng sản như than, bauxite, cacbonat, sắt, sét, vàng, sa khoáng … Hiện Văn phòng vẫn đang tiếp tục xây dựng các Thông tư cho các loại khoáng sản còn lại; trong đó có ‘‘Thông tư quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên’’ rất quan trọng đối với công tác quản lý nguồn tài nguyên này trên phạm vi cả nước, đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký ban hành.

Công tác đi thực địa kiểm tra, thẩm định các tài liệu của các báo cáo thăm dò khoáng sản là công việc phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như địa chất, địa vật lý, địa chất thủy văn, địa chất công trình, trắc địa, kỹ thuật thi công công trình thăm dò, hóa phân tích, công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản. Văn phòng Hội đồng luôn mời và hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia hàng đầu về từng lĩnh vực thuộc Tổng cục Địa chất, các Viện nghiên cứu, trường Đại học…  để bảo đảm chất lượng công tác đánh giá, nhận xét, hỗ trợ các báo cáo thăm dò khoáng sản các mỏ của doanh nghiệp.

PGS.TS Trương Xuân Luận, Trưởng Bộ môn tin học địa chất Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết: “Để đánh giá khách quan các báo cáo, HĐTLKS đã kiểm tra kỹ từng báo cáo, từng số liệu cụ thể và kiểm tra thực địa. Nếu có những lĩnh vực ngoài chuyên môn của Hội đồng, Văn phòng đã chủ động mời các chuyên gia chuyên sâu về lĩnh vực để đánh giá. Trong 45 năm hoạt động của Văn phòng, phải đến 99,99% là các báo cáo khách quan, sát với thực tế về cả trữ lượng và chất lượng để đảm bảo tiêu chí nhà nước không thất thoát khoáng sản cũng như doanh nghiệp không bị thiệt thòi”.

Cùng với việc mời các chuyên gia đầu ngành, Văn phòng Hội đồng luôn hỗ trợ, động viên các thành viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Có thời điểm đơn vị chỉ có 10 cán bộ, thì 5 người  làm luận án tiến sỹ chuyên ngành địa chất thăm dò khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình; có thời điểm chỉ trong 5 năm đã  có 3 cán bộ trẻ hoàn thành chương trình đào tạo Cao học và 1 cán bộ trẻ bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành kỹ thuật địa chất. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn của các thành viên đã góp phần đáng kể vào chất lượng kiểm tra, đánh giá báo cáo thăm dò khoáng sản và nâng cao uy tín của Văn phòng Hội đồng trong việc thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Đánh giá cao những đóng góp của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, tập thể cán bộ Văn phòng đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng Ba vào năm 2010; được nhận Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 201. Đặc biệt năm 2014 đơn vị đã được Đảng và Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đúng vào dịp Văn phòng Hội đồng kỷ niệm lần thứ 45 năm ngày thành lập.

Về phương hướng thời gian tới, TS. Nguyễn Mai Quân, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia cho biết : “Trong thời gian tới, đối với Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, sẽ tiếp tục nâng cao công tác thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong các báo cáo thăm dò. Các tài liệu đầu vào để thành lập báo cáo thăm dò khoáng sản cần được giám sát, kiểm tra để đảm bảo tính tin cậy, trung thực, như vậy, trữ lượng đánh giá phê duyệt được cũng sẽ đảm bảo tính chính xác và khách quan của trữ lượng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản, trong đó, một loạt các khoáng sản tiếp theo cần thiết phải xây dựng để đảm bảo cho hệ thống phân cấp trữ lượng được đầy đủ và đồng bộ, làm cơ sở để phê duyệt trữ lượng. Đồng thời, cần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xem xét, thẩm định, tham mưu giúp Hội đồng trong việc thẩm định phê duyệt trữ lượng và ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới công tác kiểm tra, đánh giá trữ lượng khoáng sản.”

Trong bối cảnh nguồn tài nguyên khoáng sản ngày càng bị khai thác nhiều, trở nên khan hiếm; các điểm mỏ khai thác ở các vị trí khó khăn, phức tạp; công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản ngày một chặt chẽ; yêu cầu  khai thác, chế biến ngày càng phải hiệu quả, có giá trị gia tăng cao; công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia sẽ trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Hy vọng những thành tích, kinh nghiệm dày dặn, được đúc kết, tích lũy qua những chặng  mốc phát triển trong suốt 45 năm qua sẽ giúp cho Hội đồng và Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có những bước tiến vững chắc trong tương lai, vượt qua mọi thử thách, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc khai thác nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước.

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img